S tím, že je třeba připravit krajský program pomoci OSVČ neboli osobám samostatně výdělečně činným, jejichž působení poznamenala koronavirová krize, a nabídnout takovou formu podpory, aby mohly rychle obnovit své podnikání.

První krok se má zaměřit na OSVČ, jež si od kraje pronajímají nebytové prostory – provozují tedy svou živnost v nemovitostech spravovaných krajem a jeho organizacemi. Hejtmanství nyní připravuje ke schválení návrh pravidel, jež by umožnila odpustit jim nájemné. Z Kovácsových slov nicméně plyne, že následovat další by měly i další kroky.

Vrátit se na hodnoty před krizí

„Ke krizi se musíme postavit aktivně – a využít ji jako příležitost pro různá nová a inovativní řešení,“ zdůraznil Kovács, jenž věří, že ekonomiku, která je pro další rozvoj kraje stěžejní, se tak podaří znovu nastartovat a vrátit na hodnoty před krizí. „Včasná podpora je, podle mě, nyní nejzásadnější – a je naší povinností lidi, kteří v našem regionu žijí, podpořit,“ konstatoval.

Na zmiňované bezúročné půjčky do výše 50 tisíc korun, s až čtyřletým termínem splacení, je vyčleněno 2,75 miliardy korun. Představitelé kraje tedy počítají s tím, že o pomoc pro OSVČ, jež opatření proti koronaviru neočekávaně dostala do finanční tísně, bude zájem. Další příležitosti pro opětovné oživení podnikání v kraji má otevírat nově spuštěný internetový portál Středočeši Středočechům.