Růst tarifu o 7 procent. S tímto požadavkem přišli v úterý odboráři na 4. kolo vyjednávání o mzdách ve Škoda Auto. „Ve 3. kole vyjednávání došlo pouze k minimálnímu navýšení návrhu ze strany firmy, který by stěží pokryl prognózovanou inflaci. Na dotaz, zda firma předloží vyšší návrh, bylo odpovězeno negativně, proto odbory KOVO předložily v průběhu jednání vlastní mzdový návrh,“ uvedl předseda Podnikové rady Jaroslav Povšík.

Odbory KOVO podle něho upozornily na možná rizika v roce 2012 a předložily svůj propočet s prognózou míry inflace ve výši 3,5%. „Na tomto základě jsme seznámily zástupce firmy se svým mzdovým návrhem: platnost dohody od 1. 4. 12 do 31. 3. 2013, míra inflace 3,5%, navýšení tarifů o 7%, zachovat současný stav osobního ohodnocení a rozpočtovanou částku navýšit na 16% nových tarifních mezd,“ uvedl Povšík.

Příplatky za práci o víkendu a nový bonus

Dále odbory Kovo chtějí příplatky za práci v sobotu a v neděli navýšit na hodnotu 35% průměrného výdělku. Změny žádají také u vyplácených bonusů, ten zaručený zaručený bonus navýšit na 1,4 dekretové mzdy a základnu variabilního bonusu stanovit na změnu hodnoty zisku a navyšovat ji o procenta nárůstu průměrné mzdy v roce, za který je vyplácen.

Odboráři ovšem přišli i s úplnou novinkou, chtějí zavést nový bonus za plnění růstové strategie firmy - za plnění výroby a odbytu, kvalitu, vývoj a náběh nových modelů. Tento bonus požadují vyplácet 1x ročně v kombinaci pevné částky a části průměrné mzdy zaměstnance.

„Chceme rovněž uzavřít inflační doložku se zárukou dohodnutého nárůstu procenta reálné měsíční mzdy v době platnosti dohody a navýšit příspěvek na penzijní připojištění na 800 korun za měsíc,“ dodal Povšík.

Firma se k vyjednávání nevyjadřuje, podle odborářů, ale zástupci automobilky konstatovali, že předložený návrh zcela přesahuje možnosti firmy a na příštím jednání chtějí dokumentovat dopady tohoto návrhu na náklady, projekty a produkty.