Společnost Škoda Auto vložila do nadačního fondu 30 milionů euro a s ohledem na výsledky průzkumu jsou již naplánované první projekty v celkové hodnotě 60 milionů korun. Ty se mají zaměřit zejména na zlepšení dopravní situace a na podporu možností, jak trávit volný čas. Mezi zásadní body programu rozvoje regionu patří výstavba mostu pro pěší a cyklisty přes Jizeru, výstavba venkovního plaveckého bazénu v Kosmonosech nebo zřízení dětského centra a centrálního hřiště.

Tím ale plány na letošní rok zdaleka nekončí. V lokalitě Na Radouči by mohla vzniknout odpočinková zóna a v rámci revitalizace průmyslové budovy v Mladé Boleslavi by mohlo vzniknout kreativní a komunitní centrum. Připravují se také plány na modernizaci objektu Poplužního dvora i takzvaného Starého závodu, počítá se se studií na záplavové území kolem Jizery. V této povodněmi ohrožené oblasti by mohla odpovídající opatření mírnit důsledky záplav, kromě toho je aktuálně na programu revitalizace slepého ramene Jizery.

Doprava na Mladoboleslavsku by měla projít zklidněním. Pokročily totiž přípravy optimalizace dopravy na území Mladoboleslavska a městské hromadné dopravy ve městě. Pokračují práce na studii rozvoje cyklostezek. A vedle toho nadační fond ŠKODA AUTO financuje i zahájení pilotního provozu sdílených kol v Mladé Boleslavi – 24 hodin denně bude k dispozici 60 jízdních kol, která si bude možné vypůjčit pomocí mobilní aplikace. Díky finanční podpoře ze strany nadačního fondu bude možné kola po dobu prvních 15 minut používat zdarma.

Nadační fond kromě toho rozšiřuje nabídku volnočasových aktivit v regionu: podporuje opatření na obnovu vegetace v přírodním parku Štěpánka, který byl v uplynulém roce značně poškozen vichřicí a kůrovcem. Z prostředků nadačního fondu se také spolufinancuje výstavba rampy v BMX areálu v Benátkách nad Jizerou.

Předseda představenstva společnosti ŠKODA AUTO a předseda dozorčí rady Nadačního fondu ŠKODA AUTO Bernhard Maier řekl, že na něj zapůsobil počet a pestrá paleta podaných návrhů. „Tak rozsáhlé zapojení občanů dokazuje, že se Nadační fond ŠKODA AUTO zaměřil na oblast důležitou pro všechny obyvatele. Naším záměrem je, aby se Mladoboleslavsko rozvíjelo stejně pozitivně jako podnik a aby ze zásadní proměny automobilového průmyslu vyšlo silnější než dříve. Nadační fond přitom slouží jako nezbytný a důležitý impulz. Rozhodující nyní bude společná účast všech zúčastněných aktérů: potřebujeme kompetentní rozhodnutí, adekvátní zdroje a dlouhodobou angažovanost od politiků, státu, kraje i obcí. Regionální rozvoj se nám může podařit jen společným úsilím,“ uvedl.

Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO a člen dozorčí rady Nadačního fondu ŠKODA AUTO za oblast lidských zdrojů, podotkl, že trvale udržitelný rozvoj podniku znamená pro společnost ŠKODA AUTO také převzetí společenské odpovědnosti. „Za naše zaměstnance i za regiony v okolí našich závodů. Naším úkolem je postarat se tedy i o vhodné prostředí ve městě a společenské klima, v němž by naši zaměstnanci rádi žili. I proto jsme se rozhodli posílit mladoboleslavský region pomocí rozsáhlého rozvojového programu.“

Přehled aktivit programu Nové Boleslavsko
V roce 2019 Nadační fond ŠKODA AUTO připravuje v rámci programu Nové Boleslavsko realizaci vybraných projektů:

Nové Boleslavsko dostupnější:
• Zajištění zpracování studie Dopravní koncepce na území Mladoboleslavska
• Zajištění zpracování koncepční studie rozvoje cyklostezek na území Mladoboleslavska
• Zajištění zpracování studie optimalizace veřejné dopravy v Mladé Boleslavi

Nové Boleslavsko solidární:
• Finanční a materiální podpora charitní pečovatelské a ošetřovatelské služby v Mladé Boleslavi a okolí

Nové Boleslavsko zdravější:
• Finanční podpora akce Dny zdraví zaměřené na zdravý životní styl a prevenci vzniku závažných onemocnění
• Finanční podpora akce Festival pohody s cílem pečovat o duševní zdraví obyvatel Mladoboleslavského regionu
• Finanční podpora vybraným organizacím prostřednictvím sportovních výzev ŠKOFIT
• Financování zdravotnických zařízení Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi – urologické oddělení, soubor akcí na prevenci onemocnění a zdraví, životní styl

Nové Boleslavsko vzdělanější:
• Spolufinancování ICT vybavení (počítače, tablety apod.) pro základní školy v Mladé Boleslavi
• Zajištění odborných stáží v zahraničí pro ředitele základních škol regionu Mladá Boleslav

Nové Boleslavsko pro lepší domov:
• Zajištění zpracování studie integrovaného rozvoje území Mladoboleslavska

Nové Boleslavsko bezpečné:
• Finanční podpora vybudování infrastrukturních opatření ke zklidnění dopravy a zvýšení dopravní bezpečnosti v Mladé Boleslavi
• Zvýšení povědomí v oblasti dopravní bezpečnosti působením na školní mládež a řidiče formou vzdělávacích programů a kampaně
• Zajištění protidrogové prevence prostřednictvím multimediální vlakové soupravy REVOLUTION TRAIN
• Financování rozšíření městského kamerového systému a nového vybavení pro strážníky v Mladé Boleslavi

Nové Boleslavsko aktivnější:
• Společně s Nadací pro rozvoj občanské společnosti (NROS) vyhlásit výzvu pro projekty občanské společnosti zaměřené na volnočasové aktivity občanů v regionu.

Nové Boleslavsko inovativní:
• Financování zavedení pilotního provozu sdílených kol v Mladé Boleslavi

Nové Boleslavsko pro lidi:
• Spolufinancování výsadby vzrostlých stromů v rámci revitalizace přírodního parku Štěpánka
• Zajištění zpracování studie proveditelnosti k funkčnímu řešení využití objektu Poplužního dvora a rozpracování vybrané varianty
• Zajištění zpracování územní studie oblasti „Starý závod“
• Zajištění zpracování studie Povodňový park Jizera

Nové Boleslavsko pro volný čas:
• Spolufinancování vybudování startovací rampy v rámci BMX areálu v Benátkách nad Jizerou
• Financování dětského hřiště v Kosmonosích
• Finanční podpora obnovy kuželkářské dráhy v Kosmonosech

Strategické projekty, u kterých je potřeba dopracovat koordinaci s partnery a model samotného financování:

Nové Boleslavsko dostupnější:
• Výstavba mostu pro pěší a cyklisty přes řeku Jizeru

Nové Boleslavsko pro lidi:
• Partnerství v rámci vybudování tvůrčího a komunitního centra v Mladé Boleslavi

Nové Boleslavsko pro volný čas:
• Vybudování venkovního koupaliště v Kosmonosech
• Vybudování centrálního hřiště s odpočinkovou zónou na Radouči

Přehled aktuálních projektů Nadačního fondu ŠKODA AUTO zahrnuje desítky aktivit ze všech deseti oblastí rozvoje regionu. Nejnovější informace o průběhu akcí mohou zájemci sledovat na stránkách http://www.noveboleslavsko.cz/.