Slibuje dále, že zavedení uhlíkově neutrální výroby v závodě ve Vrchlabí nezůstane osamoceným počinem: do konce desetiletí má energie určená pro výrobu vozů a komponentů v závodech v České republice pocházet z uhlíkově neutrálních zdrojů – tedy bez zátěže planety prohlubováním skleníkového efektu, což má vést k omezování dopadů takzvaného globálního oteplování. Už letos, do konce roku, by zemní plyn měl nahradit metan ze zařízení na výrobu bioplynu.

Dopady výroby na životní prostředí mají ale pomoci snižovat i kroky, u nichž to nemusí být na první pohled tolik zřetelné: rozšiřování uplatnění technologií z oblasti průmyslu 4.0, což je označení pro „chytrá řešení“: inovace a automatizaci. Jako příklad společnost uvádí využití aplikace Optikon, která s využitím umělé inteligence propočítává optimální způsob uložení palet různé velikosti do nákladních kontejnerů. To prý jen za loňský rok umožnilo ušetřit celkem 505 kontejnerových zásilek (což údajně odpovídá úspoře 180 tun emisí oxidu uhličitého).

Největší firma působící v soukromém sektoru v České republice se současně přihlásila ke společenské odpovědnosti – ať už například v rámci firemních programů zaměřených na dobrovolnictví, či třeba v podobě rozsáhlé podpory sociálních služeb a zdravotníků během koronavirové pandemie. Tradičně se Škoda Auto chlubí řadou podpůrných projektů vedoucích k trvalému rozvoji regionů – zejména v oblasti sociální a zdravotní péče (včetně vybavování těchto služeb vozidly) a životního prostředí. Sem patří například podpora výsadby stromů – přičemž rovnice jeden vůz prodaný na domácím trhu = jeden vysazený stromek platí už roku 2007. A automobilka s hrdostí přepočítává: na konci loňského roku tento porost pokrýval plochu přibližně 210 hektarů – což srovnává s plochou 295 fotbalových hřišť.