Martina Brzobohatá založila občanské sdružení vroce 2003 společně se svými kolegy. Rozhodla se tak pomoci Romům, kteří se vtu dobu potýkali sproblémem. A pomáhá dodnes. Služby, které Luma nabízí se mohou jednou hodit každému znás. Jak Martina Brzobohatá začala kariéru sociální pracovnice, sjakými problémy se setkává a co ji vtéto práci potěší?

Jak jste se ktéto práci dostala, jak dlouho ji děláte?
Ktéto práci jsem se dostala vdobě, kdy probíhalo vMladé Boleslavi vystěhovávání Romů. Vté době nebyla ve městě žádná organizace, která by jim mohla pomoci jejich situaci řešit. Jelikož jsem spostiženými byla vkontaktu už z dřívější doby a bylo mi jich líto, začala jsem hledat pomoc i vjiných městech. Zároveň jsem pro jistotu začala studovat sociální pedagogiku.

Podařilo se?
Organizace zjiných regionů, které Romům poskytují sociální služby, mají práce až nad hlavu, tak jsem situaci vyřešila tím, že jsem se rozhodla pro založení občanského sdružení. To vzniklo vsrpnu 2003. Kvalitní pomoc se nedá poskytovat na amatérské bázi.

Popište začátky.
Vpočátcích jsme neměli prostory na poradnu, takže první rok jsme pracovali pouze vterénu. V září roku 2004 byla otevřena poradna. Když jsme začínali, tak jsme neměli ani korunu. Letos je rozpočet naší organizace přes milionu a půl a poskytujeme čtyři druhy sociálních služeb.

Dostáváte dotace od města?
Peníze od města jsme dostali až vletošním roce, bylo to 49 tisíc. Několikrát jsem navrhovala, aby došlo ke změnám vdotačním systému sociálních služeb ze strany města. Nynější stav je podle mého názoru nespravedlivý a netransparentní. Většina peněz, vydaných zrozpočtu města na sociální oblast, nemá podle mě se sociální oblastí nic nebo velmi málo společného. Ideální by bylo, kdyby vrozpočtu byla kapitola určená pouze pro sociální služby. My jsme opakovaně uspěli mezi mnoha žadateli zcelé republiky o prestižní granty, patříme tedy ke špičce voboru. Získat peníze od města je paradoxně úplně nejtěžší. Žádosti totiž hodnotí sociální komise, jejíž členové se kromě výjimek vtéto oblasti neorientují a nejsou schopni kvalifikovaně rozhodnout. Vzastupitelstvu pak rozhodnutí komise nikdo dále nezkoumá.

Vašimi klienty jsou pouze Romové?
Naši klienti nejsou pouze Romové, organizace sice vznikla pro Romy, kteří byli ohroženi vystěhováváním, ale postupem času se ukázalo, že o naše služby stojí i Češi nebo cizinci.

Jaký je nejčastější profil klienta, který vás vyhledá?
Jedná se o lidi, kteří mají nízké nebo žádné vzdělání, nízké právní vědomí a často se dostanou do těžké situace a neví, jak by ji mohli řešit, kdo a jak by jim mohl pomoci. Dostat se do podobné krize může kdokoliv, takže knám chodí lidé ze všech sociálních vrstev. Lidé svyšším vzděláním se většinou rychleji zorientují a lépe se jim situace řeší.

Můžete popsat průběh práce s klientem?
Vyslechneme dotyčného člověka a vše si sepíšeme, rozebereme celý problém, včetně toho jak vznikl a společně s klientem vytvoříme plán, co je potřeba udělat pro jeho napravení. Naše podpora také spočívá vtom, že klient knám chodí pravidelně a my koordinujeme další kroky. Vpřípadě potřeby poskytujeme i doprovod na různé úřady a stěmi komunikujeme i telefonicky a přes elektronickou poštu.

Je nějaký problém, který se opakuje?
Základním problémem je negramotnost a nízké právní vědomí. Řešené případy se nejčastěji týkají práce, financí a bydlení. Lidé většinou hledají zaměstnání několik let, když si někam zavolají, tak jim řeknou: „Přiďte, máme volné místo.“ Klient tam druhý den dojde, zaměstnavatel vidí, že je to Rom a práci nedostane. Když už práci získají, tak bývá problém spracovní smlouvou. Mzdový výměr je ve výši minimální mzdy stím, že zaměstnanec dostane zbytek na ruku. Těchto případů je opravdu hodně. Klient pak například nemá šanci získat hypotéku, slovní dohoda platí třeba měsíc a ještě se podílí na něčem nelegálním.

Funguje práce sinstitucemi?
Úřad práce, sociální odbor vMladé Boleslavi a Benátkách nad Jizerou, obecní úřady vregionu, Probační a mediační služba, Fokus, to jsou příklady těch, snimiž spolupracujeme. Vztahy jsou dobré a stále se zlepšují. Když se něco zasekne, tak je to záležitost určitého pracovníka a ne celé organizace. Spolupracujeme průběžně i sČlověkem vtísni a dalšími organizacemi zcelé České republiky.

Stává se vám, že za vámi přijde člověk, který je „naoko“ vnouzi a chce vás jen využít?
Stát se to může, ale všichni zaměstnanci jsou vyškolení a máme vzdělání pro tuto práci, tak jsme schopni takový záměr odhalit. Během řešení určitých problémů si nenecháváme diktovat od klienta, co máme dělat. Klient knám přichází snějakým požadavkem, má však také nějaký osobní cíl, alespoň vpodvědomí. Když požadavek a cíl postavíme vedle sebe, mohou být i vprotikladu, a pak klient sám uzná, že je třeba udělat něco jiného. Je to mravenčí práce, náročná pro nás i klienta. Nejde nám o to, situaci za někoho rychle vyřešit, ale naučit postupně lidi o svém životě přemýšlet a převzít za něj zodpovědnost.

A naopak, dojde vám poděkovat klient, kterému jste vtěžké životní situaci pomohli?
Stává se to, ne vždy. Když k nám přijde někdo poděkovat je to příjemné a skutečně to zahřeje u srdce. Nás těší takové pokroky, jako že někdo poprvé ve svých padesáti letech začíná používat diář nebo se naučí připravit se na jednání na úřadě tím, že si předem sepíše to, co tam chce vyřídit.

Chystáte něco, jak o sobě dát vědět, pro potenciální klienty?
Chystáme brožury určené přímo pro sociálně slabé Romy, které budeme distribuovat do dvaceti lokalit vregionu. Bude to taková příručka první sociální pomoci svelice stručným a jednoduchým obsahem. Také se tam objeví nejčastější případy znaší poradny a na co si mají klienti dát pozor a čeho se mají vyvarovat. Dobrá pověst se však nejlépe šíří mezi lidmi tím, že řeknou známým a příbuzným, kde a jak jim pomohli.

Náklady na tisk brožur zaplatíte sami?
Vydání této publikace je součástí projektu STOP sociálnímu vyloučení Romů na Mladoboleslavsku a náklady zaplatí Evropská unie.