Zvládnou středočeské firmy další tvrdá vládní opatření?
Na tuto otázku se velmi těžce odpovídá. Nevíme, jak se bude pandemie vyvíjet, jaká nás čekají ještě opatření. Do toho se mění vedení kraje. Je to složité, ale musíme to zvládnout, nevzdat to. Nové vedení kraje bude složeno z velké části z osob s nemalými zkušenostmi z místní samosprávy. Kdo zná problematiku řízení obcí ví, že tam musíte často operativně reagovat a snažit se hledat co nejoptimálnější řešení pokud možno pro všechny. A v to doufám i nyní na úrovni kraje s novým vedením, že se velmi rychle zapojí, zorientují a budou v rámci spolupráce hledat řešení napříč širokou veřejností, tudíž i pro podnikatele, pro které je tento rok opravdu těžký.

Středočeský kraj jako celek je ekonomicky nejsilnějším ekonomickým regionem v zemi. Bude i nadále?
Byli jsme a snažím se doufat, že budeme i nadále ekonomicky silný kraj s alespoň určitou diversifikací odvětví, i když samozřejmě jsme kraj  úzce spojen s automobilovým průmyslem. Čím máme oproti některým krajům výhodu. A tak trochu pevně věřím, že i když je to pro řadu podnikatelů velmi těžké, mají jisté zkušenosti z jara a jsou alespoň malinko připraveni na tuto situaci. Otázku je ale, jak říkám, jak dlouho toto vše bude trvat. Nyní je na každém z nás, zda-li se bude chovat zodpovědně a ukáže tak trochu i sounáležitost se „svým“ krajem.

Máte informaci od některých zaměstnavatelů, že museli propustit zaměstnance z důvodu ukončení či pozastavení výroby?
Podle aktuální statistik či informací se zatím jedná jen o velmi malé počty osob, které musely firmy propustit. Všichni velmi dobře víme, jak obtížně je v dnešní době získat kvalifikované, ve firmě etablované zaměstnance. Proto se firmy snaží všemi možnými způsoby zatím své zaměstnance udržet. Samozřejmě uvidíme, jak dlouho tento stav bude udržitelný z hlediska podnikatelských vyhlídek na další období.

Kde si myslíte, že do budoucna bude v podnikatelské sféře největší problém?
Problémem může být nejistota, jak dlouho a co nás ještě čeká z hlediska pandemie, opatření a jejich rychlosti či délky platnosti. To je vždy pro podnikatele z jakékoliv oblasti podnikání velký problém. Jednoduchý mnohdy není ani takzvaný restart. Někdy trvá delší dobu než se klienti začnou opět vracet. Pro podnikatele s propojením na zahraničí je problém i vývoj pandemie v jednotlivých zemích a s tím související dodávky či zakázky pro naše firmy v budoucnu.

S čím se na vás nyní podnikatelé obracejí?
Největší problém na jaře byl nedostatek včasných a konkrétních informací, což už nyní není tak obrovský problém. Momentálně nejvíce dotazů se týká různých forem podpor, kompenzací. Primárně se podnikatelé ptají na to, jaké formy podpor se na ně vztahují. Hodně dotazů se točí kolem oblasti podpory v souvislosti s nájmem. Dále pak jaké možnosti mají osoby pracující na DPP, DPČ. Dotazy byly například i v oblasti exekucí. Kromě toho nás prosí i o pomoc s vyplňování jednotlivých žádostí.

A co vás a podnikatele trápí nejvíce?
Jako příklad bych uvedla například problematickou předvídatelnost opatření, která jsou vyhlašována. Myslím si, že stát mohl být v tomto trochu lépe připraven. Lépe pracovat s daty. Nastavit základní hodnotové ukazatele, podle kterých by se dala predikovat s určitým časovým předstihem opatření pro podnikatele. A tudíž podnikatelé by se mohli lépe připravit, zareagovat.

Najde se i v této době něco, z čeho máte dobrý pocit?
Moc bych chtěla poděkovat našim podnikatelům, že se snaží udržet zaměstnanost, jak jen to jde a to i přes nejrůznější problémy. Za to, že zvládají zajistit a vybudovat pracovní podmínky a prostředí optimální pro tuto dobu, což není mnohdy jednoduché.

Ivana Chottová
V Krajské hospodářské komoře Střední Čechy působí od roku 2002, od roku 2010 pak jako předsedkyně. Od září 2016 je členkou představenstva Hospodářské komory České republiky. Dále je předsedkyní Institutu rozvoje Krajské hospodářské komory střední Čechy. V rámci komorových aktivit se věnuje celé řadě oblasti souvisejících s problematikou podnikatelského prostředí ve Středočeském kraji, například potřebami v oblasti vzdělávání a trhu práce, zahraniční spolupráci a prezentaci regionálních firem, a podobně. Ve volném čase ráda čte literaturu faktů či historické publikace. Ráda cestuje a také poznává různá zajímavá místa Středočeského kraje.