„Jsme velmi rádi, že podpora z Evropské Unie zamířila právě sem. Do vzdělávacího programu se zapojili i lidé z našeho závodu v Mnichově Hradišti," uvedl René Sommer, personální ředitel Kofoly ČeskoSlovensko.

Projekt se vedle vzdělávání zaměstnanců zaměřil především na problematiku rovných příležitostí žen a mužů ve společnosti Kofola a na věkové skupiny zaměstnanců do 25 let a nad 50 let.

Díky projektu vznikly také dvě softwarové aplikace první z nich bude zaměstnancům sloužit k přihlašování se na školení i po ukončení projektu, druhá umožní získávat zpětnou vazbu a hodnocení ke své práci.