Organizátoři projektu ČESKÝ GOODWILL žádají čtenáře Deníku, aby se ve svém okolí pokusili najít podnikatele či společnost, o kterých mohou říci, že oceňují jejich odpovědný přístup k podnikání a podíl na prosperitě širšího okolí, ne jen své vlastní, a dát najevo, že si jich pro to váží.

„Není to jednoduchý úkol, na okamžik se zastavit, zamyslet se pozitivně a hrdě prohlásit, že si někoho skutečně vážíte, když ze všech stran slyšíte jen o samých podvodech, korupčních skandálech či jiných aférách. A tím nemám na mysli pouze současnou vládní krizi," přiznává Markéta Nová, administrátorka projektu ČESKÝ GOODWILL, a dodává: „Přesto věřím, že v sobě lidé najdou potřebnou dávku morální integrity a prostřednictvím své nominace na www.cesky-goodwill.cz i ostatním ukáží, jaké hodnoty jsou pro ně důležité."

„Je mi líto" nestačí

Pokud je vám také líto, že úroveň morálky v Česku klesla až na bahnité dno a slušný člověk považován za hlupáka, využijte šance a nominujte do 30. června ty, kdo jsou podle vás nositeli základních morálních hodnot jako je čestnost, poctivost a etický přístup, které se z dnešní společnosti již zdánlivě vytratily. Nominační formulář spolu s ostatními důležitými informacemi naleznete na webu projektu www.cesky-goodwill.cz.

Tím, že věnujete několik minut vašeho drahocenného času nominaci toho, kdo je pro vás vzorem, pomůžete ukázat, že existuje řada poctivých podnikatelů, kteří tvoří skutečné hodnoty a odpovědným přístupem ke svým zaměstnancům, jejich rodinám, klientům, dodavatelům atd., přispívají ke zvyšování životní úrovně nezřídka celého regionu, ve kterém jejich firma působí.

Nominovat můžete ve čtyřech základních kategoriích – Tradice, Inovace, Partner a Mecenáš. Hlavní kategorií projektu je OSOBNOST ČESKÉHO GOODWILLU, ve které se utkají všichni nominovaní o vaši přízeň. V této kategorii sami svým hlasováním sami rozhodnete, kdo si podle vašeho názoru zaslouží být tím nejlepším příkladem také pro ostatní. Hlasování bude probíhat on-line v září tohoto roku.

Navíc, pokud váš nominovaný z výsledků hlasování vzejde jako OSOBNOST ČESKÉHO GOODWILLU, ani vy neodejdete s prázdnou. Čeká na vás odměna v podobě dárkového poukazu na vyhlídkový let nad krásami České republiky. Říká se přeci, že nejkrásnější pohled na svět je ten z ptačí perspektivy.

ČESKÝ GOODWILL platformou pro sdílení zkušeností z oblasti CSR

Společenská odpovědnost firem je dnes velmi aktuální téma, které zahrnuje řadu oblastí a jehož faktická podoba má mnoho tváří. Cílem projektu ČESKÝ GOODWILL je v prvním řadě vyzdvihnout a ocenit ty podnikatele a společnosti, pro které není zisk jediným cílem, ale chovají se ohleduplně a odpovědně ke svému okolí, kterého se svými podnikatelskými aktivitami dotýkají. V dlouhodobém horizontu by se však měl také stát místem setkání poctivých a slušných podnikatelů, aktivní platformou pro sdílení know-how a vzájemnou výměnu zkušeností, které potvrdí, že cesta odpovědného podnikání je tím správným směrem k udržitelnému rozvoji a prosperitě jednotlivců, regionů i celé České republiky.

Organizátorem projektu ČESKÝ GOODWILL je česká poradenská skupina HPCG, záštitu nad projektem převzala Česko-německá obchodní a průmyslová komora. ČESKÝ GOODWILL mediálně podporují rádio BBC, které nově patří mediální skupině Lagardère Active ČR, a regionální Deník. Tváří ČESKÉHO GOODWILLU se stal známý český zpěvák a herec Zdeněk Podhůrský, který se kromě mnoha dalších aktivit věnuje pomoci hendikepovaným dětem v rámci projektu Číslo na Boha.

Pokud si i vy vážíte poctivé práce druhých a chcete ocenit ty, kterých si vážíte, nominujte je do konce června na www.cesky-goodwill.cz. Vaši dobrou vůli můžete projevit také přímou podporou hendikepovaných dětí na www.cislonaboha.cz.

Znáte ve svém okolí někoho, koho si vážíte?

• Máte obchodního partnera, který s vámi jedná na rovinu a platí vaše faktury včas?
• Znáte někoho, kdo jedná čestně, přestože si tím snižuje svou „konkurenční výhodu"?
• Máte zaměstnavatele, který oceňuje vaše pracovní nasazení a váží si vašeho přínosu firmě
• Máte šéfa, který nekáže vodu, aniž by sám pil víno?
• Máte ve vašem okolí podnikatele či společnost, kteří přispívají k rozvoji vaší obce (přispívají na provoz místní školky nebo jednotky dobrovolných hasičů, atp.)?
• Znáte podnikatele nebo společnost, kteří drží slovo a můžete se na ně kdykoli spolehnout?
Pokud máte ve vašem okolí někoho, koho si opravdu vážíte, nominujte je na www.cesky-goodwill.cz.

ČESKÝ GOODWILL – informace o projektu:
Nominovat můžete – do 30. června 2013
- vašeho obchodního partnera, zaměstnavatele, společníka, atd.
- v kategoriích Tradice, Inovace, Partner, Mecenáš
- nominační formulář a více info na www.cesky-goodwill.cz
Hlasování bude probíhat od 2. do 29. září 2013 rovněž on-line na webu projektu ČESKÝ GOODWILL.
Pokud Váš nominovaný obdrží nejvíce hlasů a zvítězí tak v hlavní kategorii OSOBNOST ČESKÉHO GOODWILLU, získáte mimo jiné dárkový poukaz na vyhlídkový let nad krásami České republiky.