K úspěchu zásadně přispěla i kombinace podnikatelského prostředí a přístupu veřejné správy. Celkovým vítězem se ve středních Čechách stalo město Lysá nad Labem, třetí skončily Černošice.

Úspěch ve výzkumu, který má jasně daná přísná kritéria, ocenil i první náměstek primátora Jiří Bouška. „Velmi si takového ocenění vážím i s ohledem na to, že kritéria této soutěže jsou přísná a objektivní. Určitě uděláme vše proto, abychom dále pomáhali vytvářet kvalitní podmínky pro podnikání v našem městě,“ uvedl Bouška, který ocenění v úterý 21. února v Praze z rukou organizátorů přebíral.

Hodnotitelé v písemném zdůvodnění ocenili, že Mladá Boleslav může podnikatelsky těžit z dobré dopravní dostupnosti. Ve městě je nadprůměrný počet firem v přepočtu na 1 000 obyvatel. V rámci kraje je na tom nejlépe, pokud jde o počet dobíjecích stanic pro elektromobily, a to i při přepočtu na množství zde sídlících firem. „Město myslí na rozvoj bytové výstavby, počet dokončených bytů v porovnání se změnou počtu obyvatel je tu vysoce nadprůměrný. Radnice nabízí nadprůměrný počet úředních hodin,“ uvedli hodnotitelé v tiskové zprávě.

Cílem výzkumu Město pro byznys je vytvořit diskusní platformu na téma možnosti podpory malého a středního podnikání ze strany samospráv. Organizátoři a partneři výzkumu chtějí zprostředkovat jednotlivým radnicím dobré zkušenosti a nápady z ostatních regionů. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale i veřejnost je každoročně sestavován žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Do výzkumu je automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí města Prahy. Město pro byznys zahrnuje všechny oblasti, které mají pro podnikatele a firmy strategický význam. Výsledky hodnotící podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy zpracovává analytická agentura Datank.