Za své mimořádné výkony získali cenu „Best Apprentice Award", kterou koncern Volkswagen každoročně uděluje. Touto cenou koncern oceňuje mimořádné odborné výkony svých učňů.

„Jsme velmi rádi, že i letos patří do vybraného okruhu oceněných mladí zaměstnanci společnosti ŠKODA AUTO," říká Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti za oblast HR management.

„Je mi vždy ctí účastnit se takovéto akce. Jsem pyšný na to, že dva studenti z našeho učiliště pod českou vlajkou a znakem ŠKODA dostávají nejvyšší koncernové studentské ocenění. Je příjemné vidět úctu k těmto studentům od předsedy představenstva Prof. Winterkorna, Dr. Neumanna a Bernda Osterloha při osobním předávaní cen. Celá tato akce též podporuje oceněné studenty fenomenálním startem s možností pracovat v desítkách zemí světa, v desítkách závodů prakticky ve všech profesích," říká Jaroslav Povšík, předseda Odborů KOVO MB.

Oceněný Miroslav Hošťálek absolvoval teoretickou a praktickou výuku v čtyřletém maturitním oboru „Mechanik strojů a zařízení" na ŠKODA AUTO a.s. Středním odborném učilišti strojírenském v letech 2009 až 2013. Po úspěšném ukončení studia nastoupil do technického servisu jako provozní zámečník.

Druhý oceněný, Michal Mikschl, je úspěšným absolventem čtyřletého oboru „Mechanik seřizovač", který vystudoval v letech 2009 až 2013, taktéž na firemním odborném učilišti. V současné době pracuje jako seřizovač strojů ve slévárně. Oba byli vyznamenáni za výborné studijní výsledky, odborné výkony při praktické výuce i v rámci své současné profese.

ŠKODA AUTO