Capoeira, což je brazilské bojové umění, zažívá v posledních letech v České republice velký boom. Zatímco dříve se na Batizado, což je slavnostní předání prvních pásků, a troca de cordas – tedy udělení pásků vyšších, konalo v republice každý rok jen jednou, nyní se tento capoeiristický festival každý rok opakuje již třikrát. V Mladé Boleslavi, Olomouci a Liberci. A vždy se jedná o několikahodinovou slavnost. „Na každé akci nové pásky dostane zhruba 200 lidí. Je to fajn, že to nejsou jen děti, ale i dospělí. Odchovanci původních klubů si zakládají svoje nové a přivádějí capoeiru do dalších měst,“ vysvětlil boleslavský trenér a hlavní pořadatel víkendové akce Karel Popovič.

Udělování nových pásků provázeli i tréninky, kterých se tradičně ujal Mestre Pacoca, pod nímž se všechny kluby Vem Camará Capoeira sdružují. Spolu s ním se do Boleslavi sjeli trenérské špičky z celé České republiky i ze Slovenska. Každý z nových capoeiristů tak mohl projít slavnostním křtem v atmosféře, na jakou nezapomene.

„Všem, kdo přijeli, ať už jako aktivní účastníci nebo jako diváci, moc děkuji. Podařilo se jim spolu s námi vytvořit báječnou atmosféru, ze všech proudila neskutečná energie,“ řekl Popovič. Největší radost má z narůstajícího počtu zájemců o capoeiru mezi menšími dětmi. „V době, kdy populace tloustne a celá řada sportů je jednostranně zaměřená, capoeira nabízí komplexní pohyb. Rozvíjí celý pohybový aparát, vidím jak děti, které k nám přijdou, jsou stále pružnější a ohebnější. Z toho mám radost. Ať už zůstanou nebo se rozhodnou pro jiný sport, věřím, že u nás dostanou ten nejlepší základ,“ uvedl.

Fyzický pohyb zachycuje ovšem pouze jednu třetinu toho, co v sobě capoeira obsahuje. Hudba a zpěv jsou dva neodmyslitelné aspekty, bez kterých by samotná hra byla jen bezduchým kopáním do vzduchu. Hráči získávají energii potřebnou pro své výkony od osob v rodě, které zpěvem a potleskem inspirují oba soupeře.