Fotbalový venkov se dokáže bavit i v současné době, kdy se to příliš nenosí. Příkladem toho je malá obec Mladoboleslavska Bukovno – Líny. Tam se letos uskutečnil již 15. ročník malé kopané, který měl nejen vysokou sportovní úroveň, ale i společenskou.

Na soupiskách jednotlivých týmů byla řada hráčů až divizní úrovně. Proto mají střetnutí velmi dobrou úroveň. Co je však důležité, početná divácká obec i samotní účastníci turnaje se dokáží bavit.

Dokladem toho je, že v letošním jubilejním ročníku program turnaje zpestřilo vystoupení free–stylové skupiny paní a dívek Bukovna – Líny.

Na melodie Poupata nacvičily totiž vystoupení v duchu spartakiádních skladeb a sklidily obrovský úspěch. Nerozhodoval věk ani váhová kategorie, ale bezprostřednost a nadšení, se kterou se děvčata z Bukovna - Lín prezentovala.

Obec Bukovno – Líny dokázala, že se venkov umí bavit nejen sportovně, ale i společensky.