13. ročníku střelecké soutěže ve věznici v Rýnovicích – O vánočního kapra – Memoriál JUDr Josefa Polcera, se zúčastnilo 17 tříčlenných družstev. V poli startujících nechybělo střelecké družstvo Městské policie Mladá Boleslav. Ve složení David Martoš, Petr Novák a Jaroslav Vondra se umístilo na pátém místě, v jednotlivcích získal David Martoš bronzovou medaili.