Ve středu 12. května se od 15 hodin v areálu 6. základní školy, Jilemnického ulice 1152 v Mladé Boleslavi, uskuteční testy do sportovní třídy.

Testy jsou pro žáky, kteří v současné době navštěvují pátý ročník. Vyzkouší si hod míčkem, běh a skok do dálky. Zájemci mohou přijít i s rodiči.