Po 52 letech činnosti ukončil své působení na stolnětenisové scéně oddíl Steer Mladá Boleslav. Ten začal fungovat oficiálně v roce 1958 pod názvem Slovan OÚNZ Mladá Boleslav, Slavoj, Akuma a Steer.

Na založení klubu měl nespornou zásluhu Václav Syrový starší. Člověk, který je zapsán zlatým písmem do dějin mladoboleslavského sportu.

Po něm převzal žezlo vedení oddílu jeho syn Václav, který v letošním roce byl nucen činnost oddílu ukončit. „Nepodařilo se nám, bohužel, sehnat dostatek finančních prostředků k chodu klubu, a tak jsme nuceni oddíl zrušit. Po tak dlouhé historii je to sice bolestné, ale nevyhnutelné. Hráči přejdou do jiných klubů Mladoboleslavska a já věřím, že budou na doby, strávené v našem oddíle, rádi vzpomínat,“ řekl na závěrečném setkání hráčů a příznivců všech generací, které se uskutečnilo v příjemném prostředí restaurace Pod Lipami v Josefově Dole, Václav Syrový mladší.

A loučení to nebylo vůbec smutné. Padesátka přítomných si zavzpomínala především na veselé historky z dění klubu a na báječnou partu, která se v oddíle vytvořila v řadě generací. Na setkání nechybělo ani několik hráčů, kteří stáli o zrodu klubu. Mezi nejstarší patřili Lumír Křiváček a Libuše Břehovská.

Někteří účastníci setkání si odnesli i věcné dárky, ať už za věrnost klubu nebo životní jubileum.

Jiří Linhart a Václav Syrový byli obdarování k 65 rokům, Petr Volf, Petr Havelka a Karel Mašín k 60 rokům.

Za věrnost klubu, která trvala více jak 40 let, byli oceněni Jiří Linhart, Václav Syrový, Vlastimil Macoun a Josef Řehořek.

Za dlouholeté vedení kroniky se ocenění dostalo Václavu Jírovcovi, Evě Černohorské za vedení účetnictví a Mileně Jírovcové za zpracování daní.

K vynikající atmosféře také přispělo vystoupení countryové skupiny, která neúnavně po celé setkání bavila přítomné známými hity. Pivo teklo proudem, všichni byli i nasyceni. Poslední kapitola oddílu stolního tenisu Steer se tak uzavřela.