Již tradičně vám Boleslavský deník přináší anketu o Nejúspěšnějšího sportovce Mladoboleslavska.

Letos s několika novinkami. To jsou nové kategorie krajánků a hendikepovaných sportovců. Rozdělením adrenalinové kategorie z loňského roku vznilka nově samostatná kategorie bojových sportů.

Další novinkou je hlasování přes internet. Na webových srtánkách boleslavsky.denik.cz můžete dávat hlasy svým favorotiům.

Celkový vítěz pak vzejde ze součtu pořadí hlasování kuponem, internetem a z hlasů sportovních expertů.

Slavnostní vyhlášení ankety proběhne 11. března od 17 hodin ve Škoda Auto muzeu.

Přejít na hlasování v kategorii: JEDNOTLIVEC

Přejít na hlasování v kategorii: KOLEKTIVY

Přejít na hlasování v kategorii: TRENÉŘI A CVIČITELÉ

Přejít na hlasování v kategorii: SPORTOVEC DO 18 LET

Přejít na hlasování v kategorii: KRAJÁNEK

Přejít na hlasování v kategorii: ADRENALINOVÝ SPORT

Přejít na hlasování v kategorii: BOJOVÝ SPORT

Přejít na hlasování v kategorii: HENDIKEPOVANÝ SPORTOVEC

Vážení čtenáři, rád bych vám všem ve stručnosti vysvětlil pravidla hlasování v anketě nejlepší sportovci Mladoboleslavska za rok 2008:

- Hlasuje se ve třech liniích (Boleslavský deník, odborníci, internet)

- Boleslavský deník - každý den vychází kupon
Každý kupon musí být vyplněn podle pokynů - tedy musíte označit přesně stanovený počet sportovců ( vysvětleno na konci kuponu). Pokud bude označen jiný počet sportovců (méně i více), bude celý anketní
kupon zaznamenán jako neplatný
Platí pouze originální kupony z Boleslavského deníku (kopie nepřijímáme)
Kdokoliv může hlasovat vícekrát

- Odborníci - redakce oslovila cca 40 odborníků, kteří hlasují stejným způsobem jako čtenáři

- Internet - hlasuje se v každé kategorii pouze pro 1 sportovce či tým.
opětovné hlasování je umožněno po 60 minutách

Celkové pořadí v kategorii:

Celkové pořadí v jednotlivých liniích je stanoveno podle počtu hlasů.
Pokud je počet hlasů v jedné linii stejný, pak je dotyčnému sportovci přiřazeno poloviční umístění.
Tedy pokud budou mít sportovci na 10. místě stejný počet bodů, zaznamenáme jim umístění na 10,5. místě (polovina mezi 10. a 11. místem)

Pro absolutní pořadí v kategorii je stanoveno prostým součtem umístění v jednotlivých liniích. Sečte se tedy ze tří umístění.
Pro absolutní pořadí tedy NENÍ rozhodující absolutní počet hlasů (tedy součet hlasů všech tří linií)

Příklad:

kategorie Jednotlivec
sportovec Jiří Novák:
1. místo u čtenářů,
4. místo u odborníků,
10. místo internet
celkový součet pořadí (bodů) je 15

Je zcela logické, že tedy vítězem kategorie bude sportovec, který získá nejnižší počet bodů (= nejnižší součet umístění všech tří linií)

Vážení čtenáři,
věřím, že po přečetní výše uvedených řádků je vám již zcela jasný způsob hlasování
Vážení čtenáři,

rád bych vás poprosil o dodržování pravidel slušného chování v internetové diskusi. Veškeré názory, které osočují, špiní a házejí špínu na kohokoli, budeme odstraňovat. Tento odsouzeníhodný druh diskuse je možný v současné době pouze na webových diskusích. Anonymita internetu však znamená, že v redakci musíme ještě pečlivěji sledovat veškeré diskusní příspěvky. O hanlivé, sprosté, urážlivé příspěvky v redakci nestojíme. Stejně tak jsem přesvědčen, žeo ně nestojí ani jeden slušný čtenář Boleslavského deníku. A vím, že takových je naprostá většina.
Vážení, věřte mi, že podnikáme kroky, abychom podchytili adresáty hanlivých výroků, které se objevují na webu Boleslavského deníku.
V současné době činíme vše tak, aby se těmito příspěvky zabývalo právní oddělení našeho vydavatelství.

S přáním příjemného dne a slušného chování mezi lidmi

Jiří Macek
šéfredaktor Boleslavského deníku