V uplynulém roce cvičilo se Sokolem 28 procent všech mateřských škol u nás, celkem 1 656 organizací a přes 90 tisíc dětí. Do dalších let má ambici vzít pod svá sokolská křídla většinu mateřských škol a významně se tak podílet na rozvoji pohybové gramotnosti dětí ve věku od tří do šesti let. Hlavní myšlenku projektu – motivovat děti, aby se naučily mít rády pohyb a vnímaly ho jako přirozenou součást života – podpořil i profesor Pavel Kolář, který dlouhodobě upozorňuje na důležitost pohybu u dětí.

„Jsem velmi ráda, že nám pan profesor Kolář nabídl možnost konzultace metodiky a zároveň i jeho čas, který věnuje semináři. Poslání našeho spolku je vést Čechy k pohybu a společné aktivitě. Projekt Se Sokolem do života je jednou z našich hlavních aktivit pro děti v předškolním věku, kde je tato potřeba naprosto klíčová. Vyzývám proto všechny zřizovatele mateřských škol k účasti v projektu. Pomůžete nejen dětem, ale i celé společnost,“ dodává Hana Moučková.

 „Je naprosto zásadní věnovat se dětem v předškolním věku. Je to období, kdy získávají pohybové návyky, které v dospělosti už nenahradíte. K tomu aby, se pro děti stal pohyb přirozenou součástí jejich života a měly ho rády, jsou potřeba tři věci – podpořit jejich radost z úspěchu, vyvarovat se nadměrné jednostranné zátěži a dělat pohyb správně, aby nevznikaly špatné pohybové stereotypy,“ vysvětluje profesor Pavel Kolář. „Věřím, že tento projekt a činnost Sokola je pro řešení tohoto společenského problému správná cesta.“

"Výše zmíněné prvky jsou i základní stavební kameny projektu Se Sokolem do života. Všestranný rozvoj nejen pohybových dovedností vychází z dlouholeté tradice Sokola a děti baví motivační prvky v podobě zvířátek a nalepování samolepek za splněné úkoly. V nadcházejícím ročníku si dal za cíl zaměřit se více na správné provedení. „Cílem projektu je, aby se děti naučily pracovat se svým tělem, koordinovat pohyby a zároveň zvyšovat svou zdatnost a pohyb se stal součástí jejich života, bavil je a užívaly si ho. K tomu slouží podrobně vypracované metodické materiály, které pedagogům pomáhají rozvíjet pohybovou gramotnost, ale i poznání světa okolo. Jako novinku jsme letos připravili i metodická videa, která pedagogy všemi aktivitami s dětmi názorně provedou,” uvádí Věra Smejkalová, spoluautorka projektu.

 Důležitost pohybu nejmenších dětí si uvědomuje i Radomil Štumpa, Brand Activation Manager České spořitelny, generálního partnera projektu: „Česká spořitelna se věnuje dlouhodobě rozvoji vzdělávání a finanční gramotnosti v naší zemi a jelikož víme, že právě pohyb je u dětí jedna z klíčových oblastí jejich rozvoje a celkového potenciálu, tak se snažíme tento potenciál u dětí maximálně podpořit. Pohyb dětí a všech věkových kategorií podporujeme řadou pohybových projektů a právě projekt „Se Sokolem do života“ míří na ty nejmenší děti a svou velikostí a zapojením České obce sokolské má velký zásah.“

Se Sokolem do života

Se Sokolem do života je nejrozšířenější projekt pro rozvoj pohybových dovedností pro děti ve věku 3-6 let u nás. Pedagogům zapojených mateřských škol, dětských skupin a tělocvičných jednot poskytuje kompletní metodické materiály pro rozvoj pohybové gramotnosti. Cvičení vychází z dlouholeté tradice Sokola a děti plní nejrůznější pohybové úkoly, rozvíjí své poznání a zúčastňují se mnoha netradičních aktivit. Cílem je, aby se naučily pracovat se svým tělem, koordinovat pohyby, zároveň zvyšovat svoji tělesnou zdatnost a pohyb se stal přirozenou součástí jejich života. Hlavně je to ale musí bavit. K tomu pomáhají zvířátka, která je celým programem provázejí. Děti sbírají do svých sešitů nálepky za splněné úkoly a na konci je čeká odměna. Do letošního 5. ročníku se zapojilo 1 656 subjektů, 90 405 dětí a 8 105 pedagogů.