Letošní, 46. ročník soutěže přilákal velké množství zájemců, kteří se přišli podívat na své oblíbené jezdce. Přípravy rally ale vůbec nejsou snadné. „Probíhají celý rok, intenzivně poslední čtyři měsíce před rally,“ uvedl ředitel závodu Petr Pavlát.

Po soutěži je zapotřebí vyřešit spoustu záležitostí, které se s ní pojí. Pořadatelé musí dokumentovat škody, vyplatit pomocníky, jednat s těmi, kterých se rally dotkla a nebyli spokojeni a vše přebrat, uklidit a nakonec také předat komunikace. Se vším se pojí velký závěrečný úklid.

„Vedoucí RZ má ve smlouvě i úklid po rally své rychlostní zkoušky. Musí tedy nejen zamést silnici, a to ihned, aby se na tom prachu nestala dopravní nehoda, tak i uklidit okolí tratě po divácích. Dneska totiž každý všechno zahodí, kde ho napadne a to je potřeba také odstranit,“ dodal Pavlát.

Letos byl závod navíc plný novinek. Organizátoři soutěže dbají na bezpečný průběh. Plán, který musel dopředu schválit bezpečnostním delegát Autoklubu ČR, celkem obsahoval plných 303 stran.

Závodníci si tak ve dnech 12. až 14. července užili celých 551 kilometrů trati, z toho 160 kilometrů tvořily rychlostní zkoušky.

Právě ty byly letos z velké části úplně nové. Čímž pořadatel prý velmi mile překvapil zástupce jezdců Petra Černohorského. „To protože tři čtvrtiny tratí nebyly za poslední ročníky Rally Bohemia k vidění. Jsou to tratě velmi technické, plné střídání rytmů, povrchů a neustálé akce. Velice si vážím faktu, že si dal pořadatel tolik práce s přípravou nových rychlostních zkoušek,“ vysvětlil Černohorský.

Kvůli novým bezpečnostním zkouškám musel být změněn i bezpečnostní plán. V něm jsou přehledně graficky znázorněna bezpečnostní opatření na každém metru trati rychlostních zkoušek, která pak jednoznačně stanoví podobu a bezpečnostní organizaci každého úseku.

Právě proto musel velkou spoustu hodin strávit v terénu a následně i u počítače hlavní činík bezpečnosti celé soutěže Jan Šrámek. Bez jeho mravenčí práce by se totiž celá akce vůbec nemohla konat. Běžní návštěvníci ji přitom vlastně vůbec nevidí.