Druhý ročník Sametového turnaje sliboval nejen hru na tradičně skvěle připraveném hřišti Sand Martin´s Holes, ale také nevšední atmosféru. Tomu napovídalo i motto turnaje, které parafrázovalo jisté listopadové heslo. Motto znělo: Máme hole v ruce!

U vchodu vás navíc přivítali hostesky stylově oděné do pionýrských uniforem. Po registraci se hráči přesunuli na samotné hřiště, kde už čekala golfová vozítka. Se státní vlajkou na korbě a nechyběl ani státní znak. Československý.

Doslova šok pak čekal na hráče po drivu na nejhezčí jamce hřiště „u rokle“. Dřevěná barikáda přes cestu a uniformovaný člen pohraniční stráže. Každý hráč musel předložit svou score kartu. Kdo měl na ní měl snad málo „birdíků“ vystavoval se nebezpečí neudělení výjezdní doložky a vystavoval se nebezpečí zatčení.

Nakonec ale se za „čáru“ dostalo všech sedmdesát hráčů a za odměnu dostali od pohraničníků panáčka myslivce na zahřátí.„Podobný turnaj jsme dělali už v loňském roce a jsem rád, že si na druhý ročník našli hráči cestu,“ prohlásil spokojeně ředitel resortu Roman Svoboda převlečený za strážce hraničního pásma.

No a na nejlepší hráče čekaly v cíli i předlistopadové ceny. Kromě pohárů si totiž hráči vybojovali i pravé matrjošky. A nejlepší si odnesli i nedostatkové zboží – banány!

Konečné pořadí:

Kategorie A (HCP 0–18): 1. Róbert Kotrlec, 2. Luboš Vávra, 3. Radek Kohout, 4. Michal Jakeš, 5. Stanislav Tichý.

Kategorie B (18,1 – 36): 1. Simona Šulcová, 2. Miroslav Vítovec, 3. Jan Žurek, 4. Pavla Kubíčková, 5. Son Do Ngoc.

Kategorie C (36,1 – 54): 1. Patricie Honslová, 2. Jana Budíková, 3. Adina Šulcová.

Golf v období minulého režimu

Padesátá léta minulého století byla pro existenci golfu v ČSR nejnebezpečnější. Totalitní moc v golfu spatřovala projev západního způsobu života, což bylo považováno za ideologickou diverzi. Proto golf byl jako „buržoasní sport“ na všech úrovních diskriminován.

Od roku 1960 se začala hrát i celostátní liga družstev, která se svým kolektivním pojetím přibližovala preferovaným sportovním formám. Postup přihlašování do ligy i veškeré náležitosti vykazované na jednotných formulářích ČSTV byly společné i s ostatními sporty

V polovině šedesátých let využil český golf mírného politického „oteplování“ a navázal sportovní kontakty se zahraničím. Na mezinárodní akce začali přijíždět golfisté ze Švédska, Rakouska a Německa a naši hráči několikrát vyjeli do ciziny k meziklubovým utkáním.

Sedmdesátá léta byla ve znamení hájení získaného postavení a obrany proti stále sílící zlovůli nadřízených orgánů. Nejmarkantněji se to projevilo na povolování zahraničních výjezdů.

V polovině sedmdesátých let zemřel po těžké nemoci předseda ČGS Miloslav Plodek. V něm ztratil český golf neúnavného bojovníka za uznání a stabilitu golfu v rámci nepřátelsky naladěného prostředí sjednocené Tělovýchovy. Novým předsedou byl zvolen Doc. Ing. Ivan Rais.

Řízení golfu přejímal v situaci, kdy golf se již nemusel obávat náhlé likvidace, ale i nadále byl ohrožen výrazným nedostatkem finančních prostředků a normalizačním nezájmem složek, majících sloužit rozvoji sportu, které u jiných sportů byly mimořádně štědré.

zdroj: www.cgf.cz

Roman Svoboda: Přichází k nám stále noví zájemci o golf

Teploty okolo nuly a první sníh značí pro golfisty jediné – konec venkovní sezony. S jejím koncem přichází čas na bilancování. O tom, jaká byla v Mladé Boleslav, nám pověděl ředitel místního resortu Roman Svoboda.

Jaká byla ta letošní sezona?
Já bych nejprve rád poděkoval všem hráčům, členům a veřejnosti, kteří k nám v sezoně zavítali. V době ekonomické recese se i na sportu logicky projeví, že lidé nemají tolik času na sport. My jsme stále ještě mladé hřiště a máme pořád co zlepšovat, takže sezony jsou rok od roku lepší a tato nebyla výjimkou.

Jaké soutěže jste letos kromě tradičních turnajů přivítali?
Letos v září jsme měli premiéru profesionálního turnaje, který se velmi vyvedl. A pak to byla velká řada sportovních turnajů pro naše členy a ostatní golfisty.

Vrcholem sezony byl tedy ten zmíněný turnaj českých profesionálů?
Určitě ano. Jednalo se o třídenní klání, při němž nám skvěle vyšlo počasí a hráči si turnaj i hřiště velmi pochvalovali.

Co plánujete na hřišti za novinky přes zimu?
Chceme zlepšit interiér klubovny, na jaro chystáme výsadbu zeleně a v rukávu máme připraveno jedno překvapení, které bych nechtěl prozrazovat.

Už máte v hlavě, jaké vrcholné turnaje budete pořádat příští rok?
Snažíme se opět do Mladé Boleslavi dostat turnaj profesionálů. Všechno je ale závislé na finančních možnostech.

Jaký byl v letošním roce zájem o golf z řad nových hráčů?
Jsme zapojeni do projektu České golfové federaci, který se jmenuje Hraj golf, změň život. Ten nabízí úplným začátečníkům základní výukový balíček. Přihlásilo se nám během šesti měsíců asi 160 hráčů. Z řad těchto absolventů projektu máme už několik stálých členů a dalších, kteří golfu propadli. Myslím si, že se nám podařilo naplnit smysl celého projektu, za což jsem rád.