V Boleslavi by mohlo vzniknout tenisové středisko mládeže. Co to vlastně v praxi znamená?

Nezavdal: Jde vlastně o jakýsi status, o jakousi známku kvality, která zároveň vymezuje určité mantinely pro klub i pro samotné hráče, směrem k tréninkovému procesu.

V jaké fázi je nyní vaše žádost?

Nezavdal: Máme žádost podanou a nyní čekáme na vyjádření tenisového svazu. Všichni věříme, že stanovisko bude kladné. Podmínky v areálu, i trenérský štáb na to máme aktuálně již zajištěný.

Patrik Augusta (vlevo) a Viktor Ujčík.
Boleslavští trenéři pojedou na úvod „domů"

Proč zrovna Mladá Boleslav?

Špalek: V Mladé Boleslavi měl vždycky tenis velmi dobré jméno a zvuk. Před rokem 1989 byl v Československu světově uznávaný systém sportovních center, který se ale úplně zlikvidoval. A teď je snaha se k tomu vracet. A to nejen v tenisu. Co se týká regionu severní části Středních Čech, tak tady žádné TSM není. Čili do budoucna, bychom chtěli být i jakousi spádovou oblastí pro talentované tenisty. My jsme navíc zažádali ve spolupráci s Max Priority Media, která nám s žádostí o přidělení statusu TSM pomáhá prostřednictvím Jana Smutného, a do budoucna bychom společně chtěli oslovovat i další partnery a potencionální sponzory.

Co bude tedy následovat v případě získání TSM do Mladé Boleslavi?

Špalek: Jednoznačně to bude po sportovní stránce kvalitativní posun kupředu. Tenis je nyní celorepublikově spíše takový „zájmový kroužek." Přidělením statusu budeme mít pro hráče, kteří do programu budou zařazeni, přesný tréninkový program. Hráč i klub budou mít navzájem jasně daná práva a povinnosti.

Jaké tedy budou plynout pro hráče výhody z toho, že budou zařazeni do programu?

Špalek: Udělá se výběr těch nejlepších. V našich podmínkách by se jednalo pro začátek asi o osmičku nadějných tenistů ve věku řekněme od jedenácti do šestnácti let. Kromě prestiže a tréninkových podmínek, by pak mohlo jít například o příspěvek na vybrané turnaje ze strany klubu, čímž by se snížila finanční náročnost pro rodiče. Ale to všechno se bude muset nastavit.

Čeští hokejisté na tréninku před MS v Moskvě.
Unikátní průzkum Deníku: Češi přivezou z hokejového šampionátu medaili

Co to bude znamenat pro klub?

Nezavdal: Hlavně hodně práce. Jenom bych chtěl připomenout, že v Boleslavi je řada tenisových areálů, které se tomuto sportu věnují komerčně. Ale my jsme jediní, kdo chce někoho vychovávat.
Špalek: Tomu odpovídají i soutěže. Máme tady druhou ligu a divizi dospělých, nejvyšší republiková soutěž dorostu a staršího žactva.

Bude se muset kvůli tomu navyšovat rozpočet klubu?

Nezavdal: Je to na nás na klubu ty peníze sehnat. Třeba za poslední tři roky jsme investovali do modernizace areálu okolo tří milionů korun. Z toho nám město přispělo sto tisíc. Čili opravdu je to na nás, peníze od sponzorů sehnat. A my je strašně rádi dáme do výchovy dětí! Ale na druhou stranu, nemůžeme nechat spadnout ani areál. To by pak děti neměly kde trénovat. Takže středisko – super záležitost. Ale musíme to mít z čeho platit. A pro případné partnery by mohlo být TSM velmi dobrou zárukou kvality.
Špalek: S nějakým objemem peněz pracujeme nyní. Ale v tom není jenom hraní tenisu, ale hlavně také údržba areálu, kde je klubovna a deset kurtů. A sehnat peníze není samozřejmě jednoduché. A nyní leží velké břímě, co se týká mládeže, na rodičích. Ale nelze rodiče ždímat donekonečna. Ovšem při výkonnostním růstu toho hráče, jdou nahoru i náklady – častější tréninky, kvalitnější turnaje ve větších vzdálenostech atd. A v tom vidím šanci při získání TSM, že ruku v ruce s tím, bychom měli být schopni získat více finančních prostředků pro mládežníky. Pokud nezkvalitníme podmínky, tak nám budou nejlepší hráči a hráčky odcházet. Jako teď v případě Terezy Vajsejtlové, kterou jsme uvolnili do pražského ČLTK.

Jaké změny bude muset udělat klub v případě kladné odpovědi?

Nezavdal: Trenérské zázemí máme. Chtěli bychom určitě rozšířit přípravu i na dopolední tréninky. Ale více méně čekáme na pokyny ze svazu.
Špalek: Někteří lidé se toho možná trošku zalekli, ale my jsme fungující klub, kde toho zase tolik měnit nebude potřeba. Důležité je mít kde trénovat a koho trénovat. S tím problém nemáme. Deset kurtů máme a na zimní sezonu jsme domluveni na pronájmech s krytými kurty v okolí.

Ilustrační foto
Ochránci přírody se bojí odpovědnosti za Štěpánku