Organizátoři soutěže dbají na bezpečný průběh. Plán, který byl schválen bezpečnostním delegátem Autoklubu ČR má letos plných 303 stran. Nové technické tratě tak nepotřebují využití bezpečnostních zpomalovacích retardérů.

„Díky pomalejšímu a technickému profilu nových tratí předpokládáme nízké rychlostní průměry. Proto na nich nebudou muset být umístěny žádné jezdecky nepopulární a ze sportovního hlediska často sporné zpomalovací retardéry,“ potvrdil ředitel Rally Bohemia Petr Pavlát a doplnil, že tento fakt ocenil i zástupce jezdců Petr Černohorský, který trať Rally Bohemia 2019 kontroloval.

Závodníci se už pomalu mohou těšit na start. Již 46. Rallye Bohemia se totiž koná ve dnech 12. až 14. července. Posádky si užijí 551 kilometrů. Z toho 160 kilometrů tvoří rychlostní zkoušky.

Právě ty budou letos z velké části úplně nové. Tím pořadatel prý velmi mile překvapil Petra Černohorského. „To protože tři čtvrtiny tratí nebyly za poslední ročníky Rally Bohemia k vidění. Jsou to tratě velmi technické, plné střídání rytmů, povrchů a neustálé akce. Velice si vážím faktu, že si dal pořadatel tolik práce s přípravou nových rychlostních zkoušek,“ vysvětlil Černohorský.

Kvůli novým bezpečnostním zkouškám musel být změněn i bezpečnostní plán. V něm jsou přehledně graficky znázorněna bezpečnostní opatření na každém metru trati rychlostních zkoušek, která pak jednoznačně stanoví podobu a bezpečnostní organizaci každého úseku.

Právě proto musel velkou spoustu hodin strávit v terénu a následně i u počítače hlavní činík bezpečnosti celé soutěže Jan Šrámek. Bez jeho mravenčí práce by se totiž celá akce vůbec nemohla konat. Běžní návštěvníci jí přitom vlastně vůbec nevidí.

Co se však oproti minulým ročníků nemění vůbec, je fakt, že jezdci dál nepoužívají číslo 13. Jde o tradici, která patří k většině podobných závodů. „Většina rally ve startovních listinách nepoužívá číslo 13. Zřejmě z důvodu, že je považováno za nešťastné. Ale svatebčané mají asi číslo rádi, protože v okolí tratě RZ se konají v sobotu 13. července minimálně dvě svatby. Jejich průběh musíme koordinovat s průběhem rally,“ dodal Pavlát.