Body Slovanky: King 22, Harapesová 21, Opočenská 13, Rybová 10, Grindlerová 2, Ondroušková 2, Misíková.