KDY: kdykoli
KDE: www.muzeumtgm.cz
ZA KOLIK: volně přístupné

Její prezentaci si mohou prohlédnout na webu Muzea T. G. Masaryka v Rakovníku – www.muzeumtgm.cz. Výstava je směrována k nejširšímu publiku, je tvořena stručnými a srozumitelnými texty s doprovodným obrazovým materiálem.