Dětský domov Krnsko se v rámci nácviku spolupráce složek integrovaného záchranného systému stal dějištěm fiktivního výbuchu plynu při fiktivních pracích plynařů: aby bylo třeba řešit mimořádnou událost s velkým počtem evakuovaných i zraněných osob.

Cvičení velkého rozsahu nezůstalo utajeno před okolím. Jednak vznikl nepřehlédnutelný rozruch (i nepřeslechnutelný, protože nechyběly ani pyrotechnické efekty), jednak bylo místo uzavřeno včetně okolí a policisté odkláněli provoz na objízdné trasy. A došlo i na skutečný transport figurantů představujících zraněné do mladoboleslavské nemocnice. Mimochodem: maskéři Českého červeného kříže je „zřídili“ tak, že byli k nerozeznání od skutečných obětí neštěstí.

Scénář cvičení, jehož účelem bylo mimo jiné prověřit vzájemnou spolupráci hasičů, záchranářů i policistů, počítal s tím, že během servisních prací v dětském domově vybouchl plyn, přičemž uvnitř bylo 35 lidí. Ošetřovat jim bylo třeba nejrůznější typy zranění. Zdravotníci v rámci cvičení aktivovali traumaplán, řešící potřebu pomoci většímu počtu lidí s vážnými zraněními.