Okresu se tragické nehody v posledních letech nevyhýbají. „Za rok 2018 zemřelo na silnicích v souvislosti s dopravní nehodou 8 lidí, v roce 2017 7 lidí, a v roce 2016 15 lidí. Od letošního ledna do července evidujeme 4 úmrtí,“ potvrdila mluvčí boleslavské policie Lucie Nováková.

K jedné ze smrtelných nehod došlo například 11. dubna v ulici Jana Palacha v Mladé Boleslavi. Za tragédií, ze které jeden člověk vyšel s lehkým zraněným a druhý zaplatil životem, stálo nerespektování dopravní značky, která udává „stůj, dej přednost v jízdě“. Nesprávný způsob jízdy byl potom příčinou tragické nehody 13. května v Boleslavské ulici v Bakově nad Jizerou.

Nerespektování předpisů a neohleduplnost při řízení bývají častou příčinou nehod. „Nejčastější příčina nehod je neukázněnost, neohleduplnost, nepřiměřená rychlost jízdy vozidla, nevěnování se řízení a v současné době i zvyšující se agresivita u řidičů, stres a shon,“ konstatovala Lucie Nováková.

Podle policie by se řidiči při jízdě měli chovat ohleduplně, více předvídat a měli by dodržovat dostatečný odstup od jiného účastníka provozu. „Rovněž by se měli plně věnovat řízení a přizpůsobit rychlost jízdy vozidla stavu vozovky, povětrnostním vlivům, hustotě, intenzitě provozu a v neposlední řadě svým schopnostem,“ dodala mluvčí.