Nezletilého chlapce srazilo auto v Brandýse nad Labem kolem sedmé hodiny večer. „Zřejmě při přebíhání vozovky vběhl do cesty jedoucího vozidla,“ shrnula Hašlová dosavadní poznatky. Zdůraznila však, že veškeré okolnosti nehody včetně její příčiny kriminalisté stále zjišťují.

Řidičům Hašlová připomíná, že už za pár dní se na ulicích i přechodech pro chodce bude pohybovat značné množství školáků. Na to je podle ní nutno myslet za volantem – a také dětem je třeba neustále opakovat a připomínat důležitá pravidla bezpečnosti. A v době, kdy ještě budou plné prázdninových dojmů a zážitků (takže na důležité rady rodičů často zapomínají), to podle upozornění policistky platí dvojnásob.

Rady a doporučení policie pro chodce
- Chodci musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce
- Kde není chodník, chodí se po levé krajnici – přičemž po krajnici nebo při okraji vozovky smějí chodci jít nejvýše dva vedle sebe (a za snížené viditelnosti, při zvýšeném provozu na komunikaci nebo v nebezpečných úsecích smějí jít pouze za sebou)
- Na přechodu pro chodce se chodí vpravo
- Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose
- Před vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu
- Pokud vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat
- Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy; nachází-li se na přechodu nebo na vozovce, musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí těchto vozidel
- Chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem
- Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu. Pokud chodec nebude označen reflexními prvky, hrozí mu pokuta až do výše 2000 Kč. Reflexní prvky se však vyplatí používat nejen mimo obec v noci či za snížené viditelnosti, ale také v obci – třeba i za denního světla

Zdroj: Policie ČR