Starostka Bosně starostuje už 21tým rokem. A je to vidět. Stačí jeden spolehlivý člověk, který obec dobře zná a myslí na její dobro. V podstatě na tom nic není, pokud to starostování člověk dělá pořádně. Rodina starostky Pšeničkové si za ty roky na její pracovní vytíženost zvykla. „ Mám velké děti i vnoučata, takže pokud to někdo odnáší, tak je to manžel, má se mnou ale trpělivost,“ dodává starostka.

Jak trávíte nejraději volný čas?
Volný čas trávím nejraději sama, s knihou nebo časopisem. Celý den jsem mezi lidmi a něco řeším, takže klid po práci je pro mě příjemná relaxace. Občas ale také vyjedu na kole nebo vyrazím s přáteli na turistický výlet.“

Máte nějaký sen?
Sny se mají snít, ale nejenom to, mají se také plnit. Přesto většinou stále nějaký další, menší, či větší máme. „Jako paní Pšeničková bych si přála hlavně zdravý, jako starostka Bosně aby obec měla víc peněz, abychom dosáhli na více dotací, aby se dotáhly do konce projekty, které jsme začali nebo si předsevzali.

Dlouhodobí projekt, je problémový kvůli lidem. V Bosni chtějí spojit chodníkem obec s Kněžmostem, tam totiž jejich děti chodí do školy. Bosenští mají v Kněžmostě také lékaře nebo stavební úřad. Kdo chce víc, nemá nic, pravý staré české přísloví. A tak to s největší pravděpodobností dopadne s vlastníky pozemků, kteří nechtějí obci odprodat každý cca 100mě potřebných pro výstavbu chodníku. „Ostatní souhlasí s cenou, ale tři chtějí víc, než jim může obec zaplatit,“ komentuje problém starostka.

Je to tedy aktuálně největší problém obce?
Obec má nový záměr a to, zbudovat chodník mimo jejich pozemek. Pokud najde společnou řeč s Krajským úřadem, mohlo by vše dopadnout jinak. Kraji totiž patří silnice č. II a také přilehlý příkop. „ V tom daném místě na konci obce bychom vytáhli chodník nad příkop. Co to znamená pro tři vlastníky, kteří po obci žádají více, než jim může dát. Nedostanou nic, ale hlavně, nepomohli dobré věci, mající za cíl bezpečnost dětí a všech našich občanů. Vždyť přece jenom není nutné mít na zřeteli stále jen peníze!“

Tato situace trvá už 6 let, pokud obec nebude mít se všemi vlastníky smlouvy o smlouvách budoucích, nemůže žádat o dotace. Bez nich to obec prostě nezvládne. Investice jsou totiž spočítané na 6 milion korun a to je pro srovnání rozpočet obce na jeden a půl roku.

Co se už v obci povedlo?
Je toho hodně, co přispělo do mozaiky vylepšení života v obci. Namátkou – vodovod, splašková kanalizace a ČOV, přestavba objektu bývalé školy na víceúčelové společenské zařízení, komplexní přestavba starší nemovitosti na víceúčelový objekt, kde má nové sídlo obecní úřad a jsou další prostory pro služby a turistickou ubytovnu, nové nebo renovované chodníky. Velká pozornost a nemalé finanční prostředky jsou investovány do úpravy veřejných prostranství ve všech místních částech.

Snažíme se udržovat v pořádku komunikace, kterých máme hodně. V zimě se nám daří pluhováním udržovat komunikace k jednotlivým obydlím, v létě se staráme o sekání trávy. „ V posledních letech se teď spíše soustřeďujeme na úpravu veřejných prostranství, aby se u nás líbilo nejen našim lidem, ale i těm, kteří k nám přijdou odjinud.“.“

Ve správním území obce se nachází hodně památek a tak jistě máte kam peníze dávat?
Vlastníme hrad Valečov a sídlo Mužský, kde jádro vesnice tvoří převážně zástavba roubené architektury a které bylo nařízením vlády vyhlášené vesnickou památkovou reservací.

K sídlu Mužský se také váže velice zajímavá historie spjatá s Prusko-rakouskou válkou roku 1866. Právě v těchto dnech Komitét pro udržování památek za finanční součinnosti obce začal s instalací informačního panelu u autobusové zastávky na Mužském, připomínající bitvu v těchto místech (jeden panel už stojí na parkovišti pod Valečovem a je to vlastně součást naučné stezky „ Bitvy 1866 u Kuřívod a Mnichova Hradiště“

Jaké máte naopak příjmy z památek?
Co se týče příjmů z těchto turistických míst, příjmy máme vlastně jen z Valečova, ale i tam je vstupné, dá se říci na dnešní poměry, lidové. Dospělý zaplatí 35kč a děti 20 korun.

Valečov je unikátní skalní hrad a jistě stojí za návštěvu. Letos tam navíc mají úplnou novinku a to zajímavou expozici starých kachlů. Záměr obce je v případě dotačního úspěchu vybudovat u Valečova naučnou stezku, která by směřovala návštěvníky do skalních bytů. Z nich se podle slov starostky Bosně poslední obyvatelé vystěhovali v roce 1892. Tato naučná stezka by i zviditelnila památeční lípu ( údajně je starší než byla Semtínská). Kmen lípy má přes 8 metrů v průměru a tento solitér by rozhodně potěšil oko leckterého turisty.

Zajímavým místem pro kulturní vyžití nejenom domácích je přírodní amfiteátr v předhradí Valečova, vybudovaný obcí v rámci dotací z Programu obnovy venkova. Letos již dvanáctým rokem se tam koná Valečovské kulturní léto, které v současné době patří mezi nejvýznamnější společenské události v obci s širokým nad regionálním významem.

Letos se například pohádkového lesa zúčastnilo kolem tří set dětí a na organizaci se podílelo na padesát místních. Pokud vezmeme v úvahu, že v Bosni aktuálně žije kolem 440 občanů, svědčí to jistě o tom, že akce je velmi oblíbená a místní dokáží věnovat svůj volný čas pro druhé.
Lidé v Bosni nezahálejí ani sportovně. Nemají sice žádný oficiální klub, „jen“ partu nadšenců, ale ta dokáže velké věci. Pořádají například dvakrát do roka dobití nějakého kopce. „ Má to vždy tři podmínky, musí se jet vlakem, pak jít pěšky a poté vylézt na nějaký ten vrchol,“ komentuje aktivity klubu starostka.

V Bosni se konají také nohejbalová,fotbalová a volejbalová utkání, ale najdete tam i partu golfistů. Žádnou novinkou není také sekáč roku nebo dřevorubec roku, ale i unikátní běh na lyžích, po silnici a nejlépe bez sněhu.

Není ale vše růžové a starostka Bosně musí řešit i nepříjemné věci, jako jsou vandalové. Autobusové zastávky jsou už tedy raději bez skel, aby nebylo co rozbít. Druhé dopravní zrcadlo na parkovišti pod Valečovem opět bylo poznamenáno kamenem, odpadky se rovněž občas nacházejí tam, kde nemají.
Kromě pravidelných zastupitelstev, které se v Bosni konají, většinou vyjma července, každý měsíc a na která mohou občané přijít a vyjádřit svůj názor