Toto povídání nebo chcete-li zamyšlení nám poslala paní Emília Muchová. Mám také děti. Po přečtení mi přejel mráz po zádech. Všichni to víme, ale řešíme to nějak? Přečtěte a pomáhejte. /poznámka redaktorky Boleslavského deníku, Petry Kuldové/

Dnešní doba je velmi uspěchaná, naplněná stresem a nervozitou. Všichni se honíme za penězi, za majetkem, bojíme se, že ztratíme zaměstnání a duševní hodnoty nám tak nějak ustupují do pozadí.

V tomto hektickém prostředí vyrůstají naše děti a samozřejmě tuto atmosféru vnímají ať už vědomě či bezděky a tím se také utváří jejich charakter.
To si ponesou i do svého života, k tomu se naváží i další aspekty, které přinese nová doba a ony to vše budou přenášet zase do výchovy svých dětí.
Nezanedbatelný vliv na výchovu dnešní mládeže má samozřejmě televize a další média.

Skladba vysílání televize se také podstatně změnila - přibylo v ní zbytečně mnoho násilí a hrubostí. Zločiny toho nejtvrdšího kalibru jsou běžně dostupné i v odpoledním či podvečerním vysílání a naše děti zrovna toto vysílání jakoby přitahovalo.

Ve škole pak druhý den rozebírají zrovna ty hrůzné scény, komentují je do nejmenších detailů s doplněním, jak by to provedli oni, nebo co by ještě provedli, aby se na ně nepřišlo!

Nevychováváme si tak budoucí násilníky? Nevytváří se tak v těchto dětech podvědomě názor, že vražda a násilí obecně je něco normálního, běžného? Že tímto způsobem si odstraníme ze své cesty za majetkem nepohodlnou překážku v podobě života druhého člověka?
Vždyť přece mateke a život druhého člověka by měl být pro nás nedotknutelným.

Toto jsou tak závažné aspekty chování našich dětí, že nemůžeme nad tím mávnou rukou a říci, že jsme na toto malí páni a že to nemůžeme ovlivnit.
Měli bychom se nad tím zamyslet a alespoň trošku se pokusit zmírnit špatný vliv především televize a některých stránek internetu (bohužel volně přístupných všem) dle svých možností.

Zkusit s dětmi více mluvit, rozebírat s nimi vše, čeho jsou svědky a snažit se nenásilně usměrňovat jejich vývoj.K tomu máme nádhernou příležitost v podobě blížícího se adventu - času, který je k rozjímání jak stvořený. Věnujme se v tomto čase naším potomkům víc a jistě se nám to v budoucnu vrátí v tom dobrém slova smyslu.

Probuďme v dětech cit pro krásno a podporujme v nich snahu být co nejlepší. Dětská dušička se rodí čistá a chce být dobrá, pomozme jí v tom.