Děti rodičů, kteří odmítnou test, musí nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu vyučování, nemohou zpívat ani cvičit, ostatní budou moci dělat vše a bez roušky.

Při této selekci se tak vytváří občan třetí kategorie. Proto třeba ředitel 3. Základní školy v Rakovníku bude nabádat rodiče, aby si svůj postoj rozmysleli. „Pokusím rodičům vysvětlit v nějaké zprávě, aby testování za ty dva týdny rodiče nějak skousli a pak se uvidí. Jsou to pouze jednotky rodičů, tak by bylo dobré, aby se se situací smířili,“ pronesl ředitel školy Jan Křikava.

Jenže někdo se možná nesmíří a pak se tedy jeho potomek ocitne v podobné situaci, jako v minulém režimu, kdy byly děti šikanovány za postoje rodičů.

Naopak očkovaní žáci se testovat nemusí, ačkoliv obě skupiny mohou covid přenášet po škole. Že i očkovaný může být přenašečem je dokázané, ponechme stranou procentuální pravděpodobnost. Ani testy nejsou zcela průkazné, přesto se berou jako směrodatné.

Celá tato záležitost mi nepřijde spravedlivá, selekce do dětského kolektivu rozhodně nepatří. Je nepochopitelné, když už se plošné testování zavede, neotestovat také očkované děti. Jsou snad nadlidi? Tato praxe již platí mezi dospělými, kde jsou výhody pro očkované zcela zjevné.

Nastává tedy otázka, jestli jde vládě skutečně o to, aby podchytila nákazu, nebo jen o to, aby přinutila k očkování i ostatní děti.