více >>
Deník

Základní škola a Mateřská škola Krnsko

Základní škola a Mateřská škola Krnsko nabízí docházku do 1. až 5. ročníku dětem z Krnska, Jizerního Vtelna, Pískové Lhoty, Řehnic, Doubravičky, Strenic a Dolního Cetna. Ve škole jsou dvě oddělení školní družiny. V rámci ní mohou děti navštěvovat zájmové kroužky.

Přestože škola nepatří k těm největším v okrese Mladá Boleslav, nabízí dostatek aktivit, kterými může prezentovat svoji činnost. Za své přednosti škola považuje práci s nadanými žáky, podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, lepší stmelení kolektivu, které přináší menší počet dětí ve třídě, a výborný přístup zkušených pedagogů.

Součástí programu tříd jsou různé typy pobytových a výchovně vzdělávacích akcí. Snahou je, aby se všech akcí účastnily celé třídní kolektivy. Další akce jsou pořádány pro rodiče a veřejnost s úmyslem zpříjemnit komunikaci školy a rodičů. Z kroužků škola dětem nabízí aktivity zaměřené na sport, výtvarnou i hudební výchovu nebo jazyky.

Pro budoucí prvňáky je zdarma k dispozici takzvaná Předškolička, která se jim snaží, co nejvíce usnadnit nástup do školy, dodat jim pocit sebedůvěry a jistoty a pomoci s orientací v pojmech, se kterými se při začátku školní docházky setkají.

Prvňáčci z Krnska ve školním roce 2019/2020.

Prvňáčci z Krnska ve školním roce 2019/2020. Foto: Šárka Janurová

Prvňáčci z Krnska ve školním roce 2019/2020.

Prvňáčci z Krnska ve školním roce 2019/2020.

Prvňáčci z Krnska ve školním roce 2019/2020.

Prvňáčci z Krnska ve školním roce 2019/2020.

Prvňáčci z Krnska ve školním roce 2019/2020.

Prvňáčci z Krnska ve školním roce 2019/2020.

Prvňáčci z Krnska ve školním roce 2019/2020.

Prvňáčci z Krnska ve školním roce 2019/2020.

Prvňáčci z Krnska ve školním roce 2019/2020.

Prvňáčci z Krnska ve školním roce 2019/2020.

Ve středu 11. prosince představíme v tištěném vydání Boleslavského deníku děti ze ZŠ Debř.

 

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky