Deník

ZŠ a MŠ Dobrovice

Základní škola a mateřská škola Dobrovice je škola plně organizovaná, poskytuje vzdělání od 1. do 9. ročníku. V tomto školním roce se zde vzdělává 416 žáků, mateřská škola má 5 oddělení pro 122 dětí.

Škola se nachází v oploceném komplexu, jehož sou-částí jsou dvě šatnou propojené budovy 1. a 2. stupně, školní jídelna, mateřská školka, školní dvůr a pro trá-vení volného času je k dispozici zahrada. Žáci mají dále k dispozici šatnu s volnočasovými aktivitami, 4 oddělení školní družiny, dílnu pro výuku předmětu Práce s technickými materiály a hřiště. Bezbariérový přístup je zajištěn jen částečně, ale do horních pater budovy 2. stupně zřizovatel již buduje výtah.

Každý rok škola pořádá mnoho projektových akci např. Den Země, Ochrana člověka za mimořádných událostí, Třídnický projektový den nebo Adopce na dálku. Škola v rámci projektu Adopce na dálku přispívá na vzdělání indické dívce, kdy peníze na školné jsou získány z akce Vaříme pro Soniu a ze sběru druhotných surovin. Škola nabízí řadu zájmových kroužků, např. Stavba a programování modelů samohybných robotů, sportovní hry, kroužky cizích jazyků, kroužek informatiky či šikovné ruce.

Mgr. Iveta Sedláčková, ředitelka

Třída 1. AZdroj: Deník / Michaela Barvová

Třída 1. A

Třída 1. AZdroj: Deník / Michaela Barvová

Třída 1. A

Třída 1. AZdroj: Deník / Michaela Barvová

Třída 1. A

Třída 1. AZdroj: Deník / Michaela Barvová

Třída 1. A

Třída 1. AZdroj: Deník / Michaela Barvová

Třída 1. A

Třída 1. BZdroj: Deník / Michaela Barvová

Třída 1. B

Třída 1. BZdroj: Deník / Michaela Barvová

Třída 1. B

Třída 1. BZdroj: Deník / Michaela Barvová

Třída 1. B

Třída 1. BZdroj: Deník / Michaela Barvová

Třída 1. B

Třída 1. BZdroj: Deník / Michaela Barvová

Třída 1. B

Ve středu 13. listopadu představíme v tištěném vydání Boleslavského deníku děti ze ZŠ Bělá pod Bezdězem.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky