deník.cz Chci zprávy do e-mailu
Chci předplatné
Deník

Přehledně:

Klíčové události války na Ukrajině, mapa invaze, počty uprchlíků

Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082

Základní škola Mladá Boleslav, Václavkova 1082 známá také jako „Sedmička“ pojme díky své kapacitě 850 žáků.

Školní rok 2019/2020 jsme zahájili s téměř maximálním počtem žáků. Budova za svých 40 let zaznamenala řadu modernizačních změn vně i uvnitř. Učebny postupně splňují dnešní vysoké nároky na interaktivní vzdělávání a možnost připojení k internetu je ve všech učebnách.

Výuku s moderními prvky s využitím celé řady technologií si děti vyzkouší už od začátku školní docházky. Ve většině učeben jsou již dataprojektory s interaktivními tabulemi a technika je vhodně začleňována do výukových programů. Ve velké míře se využívá projektové vyučování, přičemž jednotlivé ročníky se v projektech zaměřují na právě probíraná témata nebo na dané roční období.

Tradičně se uskutečňují besídky pro rodiče, různá sportovní utkání rodičů s dětmi a dlouholetou tradici má i každoroční slavnost slabikáře a pasování prvňáčků na čtenáře. I mimoškolní činnosti je věnována značná pozornost a děti mají možnost využívat jazykové, sportovní i umělecké kroužky.

Mgr. Jindřiška Nováková, zástupkyně ředitelky

Třída 1. AZdroj: Deník / Michaela Barvová
Třída 1. A
Třída 1. AZdroj: Deník / Michaela Barvová
Třída 1. AZdroj: Deník / Michaela Barvová
Třída 1. AZdroj: Deník / Michaela Barvová
Třída 1. BZdroj: Deník / Michaela Barvová

Třída 1. B

Třída 1. BZdroj: Deník / Michaela Barvová
Třída 1. BZdroj: Deník / Michaela Barvová
Třída 1. BZdroj: Deník / Michaela Barvová
Třída 1. CZdroj: Deník / Michaela Barvová
Třída 1. C
Třída 1. CZdroj: Deník / Michaela Barvová
Třída 1. CZdroj: Deník / Michaela Barvová
Třída 1. CZdroj: Deník / Michaela Barvová 

 

V tištěném vydání Boleslavského deníku ve středu 22. ledna představíme děti ze ZŠ Čachovice.

Hlavní zprávy