Přihlášení členové Deník Klubu čtou vše bez omezení.
Chci předplatné
Deník

Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř

Masarykova základní škola a Mateřská škola Debř, Mladá Boleslav je úplnou základní školou s jednou třídou v každém ročníku a mateřskou školou se dvěma třídami.

Jsme základní škola, kde vztahy ovlivňuje skvělá vzájemná znalost učitelů, žáků i rodičů. Naše škola zajišťuje svým žákům kvalitní základní všeobecné vzdělání orientované na životní praxi a na další studium.

Vzdělávací metody a prostředky směřují k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, zejména pak vedou žáky k samostatnosti, tvořivosti, přemýšlení, vzájemné toleranci a úctě, k rozvoji komunikačních dovedností a spolupráci, učí žáka, jak se učit. Škola vytváří podmínky pro smysluplné využití volného času v zájmových aktivitách.

Školní život je dán školním vzdělávacím programem „Kvalitní vzdělání ve všech směrech“. V každé třídě je počítač připojený k internetu, dataprojektor a interaktivní tabule. V PC učebně je jeden počítač na jednoho žáka.

Žáci využívají venkovní hřiště s umělým povrchem a bazén s posuvnou střechou. Pořádáme lyžařské kurzy, školy v přírodě, kulturní akce pro všechny žáky a pro rodiče tvůrčí dílny či výlety.

Jakub Černý, ředitel školy

Třída 1. A Masarykovy základní školy a Mateřská školy DebřZdroj: Šárka Janurová

Třída 1. A Masarykovy základní školy a Mateřské školy Debř. Foto: Šárka Janurová

Třída 1. B Masarykovy základní školy a Mateřské školy Debř.Zdroj: Deník / Michaela Barvová

Třída 1. B Masarykovy základní školy a Mateřské školy Debř. Foto: Deník / Michaela Barvová

Třída 1. A Masarykovy základní školy a Mateřské školy Debř.Zdroj: Šárka Janurová

Třída 1. A Masarykovy základní školy a Mateřské školy Debř.Zdroj: Šárka Janurová

Třída 1. A Masarykovy základní školy a Mateřské školy Debř.Zdroj: Šárka Janurová

Třída 1. A Masarykovy základní školy a Mateřské školy Debř.Zdroj: Šárka Janurová

Třída 1. A Masarykovy základní školy a Mateřské školy Debř.Zdroj: Šárka Janurová

Třída 1. B Masarykovy základní školy a Mateřské školy Debř.Zdroj: Deník / Michaela Barvová

Třída 1. B Masarykovy základní školy a Mateřské školy Debř.Zdroj: Deník / Michaela Barvová

Třída 1. B Masarykovy základní školy a Mateřské školy Debř.Zdroj: Deník / Michaela Barvová

Třída 1. B Masarykovy základní školy a Mateřské školy Debř.Zdroj: Deník / Michaela Barvová

Třída 1. B Masarykovy základní školy a Mateřské školy Debř.Zdroj: Deník / Michaela Barvová

Třída 1. B Masarykovy základní školy a Mateřské školy Debř.Zdroj: Deník / Michaela Barvová


Ve středu 18. prosince představíme v tištěném vydání Boleslavského deníku děti ze ZŠ Bakov nad Jizerou

 

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky