více >>
Deník

4. ZŠ si zakládá na pozitivním prostředí k učení

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Mladá Boleslav se nachází v okrajové části města s výhledem na boleslavský hrad, v blízkosti lesoparku Štěpánka a zimního stadionu. Svému účelu slouží již od 4. září 1927. Je úplnou základní školou s 9 ročníky, doplněnou mateřskou školou se dvěma věkově smíšenými třídami. Poskytované služby doplňuje školní družina se školní jídelnou.

Kapacita ZŠ je 310 žáků a 30 míst pro děti nabízí MŠ. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání “ Škola pro život “. Východiska vzdělávání dětí a žáků jsou založena na partnerském vztahu k dětem, žákům i jejich rodičům, bezpečném prostředí, na pozitivním sociálním klimatu, rozvíjení osobnostně sociální oblasti a vnitřní motivaci.

Dlouhodobě se zaměřujeme na samostatné myšlení, výběr a třídění informací se schopností využít získané poznatky při řešení problémů.

Široká nabídka volnočasových kroužků přináší příležitosti pro všestranný harmonický rozvoj osobnosti. Naše vzdělávací koncepce usiluje o to, aby děti měly pocit, že škola je prostředí, kde se něco nového dozvídají, je pro ně zajímavá a je spravedlivá. Soužití všech je založeno na řádu, respektování pravidel a také na důvěře.

Mgr. Milouš Kašpar, ředitel 4. základní školy TGM

Třída 1. A

Třída 1. A

Některé otázky paní učitelky jsou záludné…

Některé otázky paní učitelky jsou záludné…

…ale děti jsou bystré a ví si rady.

…ale děti jsou bystré a ví si rady.

V tištěném vydání Boleslavského deníku ve středu 2. října 2019 představíme děti ze ZŠ Sokolovská, Mnichovo Hradiště.

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky