více >>
Deník

3. základní škola v Mladé Boleslavi nese jméno prezidenta

I když se původně jednalo o školu dívčí, je dnes Základní škola Dr. Edvarda Beneše v Laurinově ulici školou sportovní.

Některé ze tříd jsou zaměřeny na lední hokej. Malým hokejistům, kterých je zhruba čtvrtina z celkového počtu 600 žáků školy, je pak přizpůsoben rozvrh. V době tréninků se třídy dělí na dvě skupiny a pedagog se může věnovat menšímu počtu dětí, čímž je výuka intenzivnější. Škola úzce spolupracuje s hokejovým klubem BK Mladá Boleslav. Mladoboleslavští hokejisté školu pravidelně navštěvují a každá sportovní třída má svého patrona.

Škola se také účastní projektů Šablony I. a Šablony II., v jejichž rámci došlo k vytvoření nových kroužků, kam mají žáci přístup zdarma. Jsou to například čtenářské dílny, kroužek logického myšlení nebo přírodovědné kroužky. Na prvním stupni je obnoven kroužek dílen Malý šikula, dále jsou v nabídce kroužek keramiky a šikovné ruce. Kromě nich škola také otevírá sportovní a jazykové kroužky, například basketbal a sportovní hry, nebo anglický jazyk pro nejmenší a pokročilé. Na škole je také oblíbený Klub mladého diváka, který žáky čtyřikrát do roka zaveze do pražských divadel.

Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka ZŠ Dr. E. Beneše

Žáci třídy 1. C

Žáci třídy 1. C

Žáci třídy 1. C

Žáci třídy 1. C

Žáci třídy 1. C

Žáci třídy 1. C
Žáci třídy 1. C

Žáci třídy 1. C

Žáci třídy 1. C

Žáci třídy 1. C

V tištěném vydání Boleslavského deníku ve středu 6. listopadu 2019 představíme další děti ze ZŠ Dobrovice

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky