více >>
Deník

3. základní škola v Mladé Boleslavi nese jméno prezidenta

I když se původně jednalo o školu dívčí, je dnes Základní škola Dr. Edvarda Beneše v Laurinově ulici školou sportovní.

Některé ze tříd jsou zaměřeny na lední hokej. Malým hokejistům, kterých je zhruba čtvrtina z celkového počtu šesti stovek žáků školy, je pak přizpůsoben rozvrh. V době tréninků se třídy dělí na dvě skupiny a pedagog se může věnovat menšímu počtu dětí, čímž je výuka intenzivnější. Škola úzce spolupracuje s hokejovým klubem BK Mladá Boleslav. Mladoboleslavští hokejisté školu pravidelně navštěvují a každá sportovní třída má svého hokejového patrona.

Škola se také účastní projektů Šablony I. a Šablony II., v jejichž rámci došlo k vytvoření nových kroužků, kam mají žáci přístup zdarma. Jsou to například čtenářské dílny, kroužek logického myšlení nebo přírodovědné kroužky. Na prvním stupni je obnoven kroužek dílen Malý šikula, dále jsou v nabídce kroužky keramiky a šikovné ruce. Ty jsou i v dnešní době počítačů a internetu velmi oblíbené. Kromě nich škola také otevírá sportovní a jazykové kroužky, například basketbal a sportovní hry, nebo anglický jazyk pro nejmenší a pokročilé. Na škole je také oblíbený Klub mladého diváka, který žáky čtyřikrát do roka zaveze do pražských divadel.

Mgr. Brigita Šulcová, ředitelka ZŠ Dr. E. Beneše

Třída 1. A

Třída 1. A

Děti se učí na koberci počítat anglicky

Děti se učí na koberci počítat anglicky

Děti se učí na koberci počítat anglicky

Děti se učí na koberci počítat anglicky

Děti se učí na koberci počítat anglicky

Děti se učí na koberci počítat anglicky

V tištěném vydání Boleslavského deníku ve středu 23. října 2019 představíme děti z 1. B ZŠ Dr. E. Beneše Mladá Boleslav

 

 

Dále z vašeho Deníku

Akční letáky