Stovky lidí přilákala nejen bělská muzejní noc, ale i na dlouho poslední možnost vidět zakládací listinu města.

Spolu s ní byla k vidění také část rakve Karla Hynka Máchy a údajná kost tohoto umělce, jehož život je úzce spjatý s krajem kolem Bezdězu.

Listinou v dubnu roku 1337 přenesl Hynek Berka z Dubé městská práva z tehdejšího města Bezděz na takzvaný Nový Bezděz, dnes Bělou.

O historii města a obsahu listiny poutavě přednášel Jiří Filip z bělského muzea.

Listina se vrátila zpět do archivu a k vidění bude zřejmě až za dlouhých 25 let.