Nový rok zahajuje Muzeum Mladoboleslavska novou výstavou, věnovanou fenoménu se kterým se setkáváme denně i v současné době elektronických médií. Jak název jednoznačně napovídá, jejím cílem je přiblížit návštěvníkům muzea tisk a tiskařské umění, jeho vývoj od počátečních dob až do 19. století, kdy tato činnost na pomezí řemesla a umění prošla přeměnou z ruční práce na tovární velkovýrobu. Pracovníci muzea připravili k vystavení rozsáhlý soubor knih, map, grafik i rukopisů zobrazující vývoj jak knihtisku, tak i řady blízkých řemesel. Vystaveny budou ukázky rukopisných knih vzniklých ještě před rozšířením knihtisku v polovině 15. století, řada unikátních tisků vytištěných v Mladé Boleslavi v 16. až 18. století i různé další dobové tisky dokládající rozmach i rostoucí technologickou úroveň tiskařského řemesla. Vystavena bude i malá kolekce map ze 17. a 18. století, především Čech a Mladoboleslavska. Technicky náročný novotisk bude ukázán od unikátního nejstaršího českého tisku not – málokdo asi ví, že byl vytištěn v 16. století v Mladé Boleslavi. Své místo mají na výstavě i jarmareční a kramářské písničky vydávané v 18. a 19. století v tisících vydáních, úřední formuláře či po staletí oblíbené kalendáře. I po zavedení knihtisku vznikaly rukopisné knihy, i ty bude možné si prohlédnout. Na dokreslení, je výstava doplněna ukázkami knihtiskařských a knihvazačských nástrojů a pomůcek.
Výstava v Muzeu Mladoboleslavska bude návštěvníkům přístupná od soboty 10. ledna každý den mimo pondělí až do 19. března, vždy od 9 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 16 hodin.

Pavel Sosnovec