„Už delší dobu jsme si s Bořkem Šípkem pohrávali s myšlenkou, jak zviditelnit dílo našich sklářů, které někdy před 20 lety, kdy Češi začali kupovat levné skleničky z Ikey, zmizelo z očí. Přitom to sklářské umění tady pořád je a pořád má mistrovskou kvalitu," uvedl ředitel kliniky Stanislav Najman a vyzval přítomné k návštěvě skláren v Novém Boru a Lindavě, které nabízejí i zajímavý doprovodný program pro celé rodiny v podobě sklářského muzea a sklářské krčmy, kde mistři pracují přímo před zraky stolujících.

Vedle Olgy Menzlové, producentky výstavy a zástupkyně společnosti Medialog, jejího manžela Jiřího Menzela a autora fotografií Jaroslava Brabce, se velké pozornosti těšila také dvojice profesionálních sklářů z lindavské sklárny Ajeto, která roztopila svou pec, předvedla, jak se pracuje se sklem, a umožnila zájemcům si tuto práci rovněž vyzkoušet. Svá dílka si však amatérští skláři v sobotu odnést nemohli. Nepovedené kusy po rozbití zamířily zpět do pece, povedenější díla čekal proces pomalého chladnutí. Autoři si tak pro ně přicházeli až následující den.

Během vernisáže opakovaně zaznělo jméno nedávno zesnulého výtvarníka, designéra a architekta Bořka Šípka. Právě ten přivedl fotografa a režiséra Jaroslava Brabce mezi skláře, právě ten výrazně upozorňoval na českou sklářskou tradici ve světě. Některá jeho díla také fotografické panely zachycují. Těm, kteří by se s jeho dílem rádi seznámili na vlastní oči, doporučil autor výstavy Brabec stejně jako ředitel kliniky Najman návštěvu severočeských skláren. Tam jsou některá z jeho děl vystavena.