Nejedná se pouze o výstavu obrazů a fotografií spisovatelky, malířky a fotografky Věry Finy, ale je součástí většího projektu s názvem Sad nadějí. „Sad nadějí bude místem setkávání onkologických pacientů a zároveň má sloužit jako poděkování všem, kteří nemocným pacientům pomáhají, lékařům a rodině,“ vysvětlila Věra Fina, která má sama zkušenosti s nemocí a dodnes žije s určitým handicapem.

V nemocnici si slíbila, že pokud se z velmi těžké nemoci uzdraví, začne pomáhat. Výstava, jejíž název Každý den je dar je současně mottem autorky, nabízí dvanáct obrazů ze zvířecí říše. Každý obraz nese jméno pozitivní charakterní vlastnosti, která přísluší jak zvířeti, tak lidem. Obrazy jsou podkladem pro kalendář, který vyjde koncem letošního roku.

Koupí autorských tisků obrazů je možné přispět částkou na transparentní účet, který autorka založila právě pro projekt Sad nadějí. Zájemci mohou podpořit realizaci tohoto zajímavého projektu a trochu zlepšit život onkologických pacientů či pacientů v remisi. Výtěžek putovní výstavy, a i dalších projektů, která autorka uskutečnila či plánuje, putuje na stavbu Sadu nadějí.

„Chtěla bych, aby Sad nadějí se stal skutečně místem setkávání a každý si zde mohl zasadit svůj strom naděje. Mám v plánu vybudovat zde altán pro konání kulturních akcí, součástí projektu by měla být i výstavba kapličky,“ podotkla autorka. Za tímto účelem založila Věra Fina neziskovou organizaci Jelimán, která již uskutečnila vícero projektů a prvním velkým je právě Sad nadějí.

„Vždy jsem si říkala, když jsem dostávala dávky chemoterapie nebo když jsem se šourala chodbou malými krůčky pro další dávku ozáření, přijď ke mně naděje. Chci žít! Svět je krásný, i když nás trápí a štve spoustu velkých věcí, protože každý den je dar,“ vysvětlila spisovatelka a malířka.

Čtvrtým zastavením putovní výstavy Každý den je dar je Praha, kde bude místem prezentace obrazů a fotografií po celý měsíc srpen Škodův palác. Za svoji nezištnou a smysluplnou práci pro ostatní získala Věra Fina již řadu zasloužených ocenění.

Marta Dušková