Petkovy čeká velká akce. Koná se tam sjezd rodáků a přátel obce Petkovy, 620 let trvání obce a 100 let od založení sboru dobrovolných hasičů. Akce se koná dva dny, a to od pátku 8. do soboty 9. července.

V pátek 8. července od 21.00 hod. letním parket rocková skupina Seven.
V sobotu 9.července od 10.00 hod. se u obecního úřadu koná přivítání rodáků a občanů, proslov starosty obce a
a starostky SDH,dekorování zasloužilých členů SDH.
Od 11.00 hod.průvod obcí s dechovkou Dobrovankou.
Od 12.00 hod.oběd pro hosty v kulturním zařízení.
Od 14.00 hod.letní parket dechová hudba Dobrovanka.
Dětský den,ukázka činosti SDH.
Od 19.00 hod. skupina Difur Band.
Od 21.00 hod. skupina Smokie revival Praha.

Občersvení po celou dobu trvání oslav zajištěno.