Miroslav Vilímec je koncertním mistrem České filharmonie. Jeho manželka, z Mladé Boleslavi pocházející Jitka Nováková, je profesorkou pražské konzervatoře a jejich syn Libor Vilímec na témž ústavu studuje. Hudebníci se představí jak sólově, tak ve dvojici či v triu.

Všichni tři zahájí koncert Suitou B dur pro troje housle mimořádně plodného skladatele pozdního baroka, Georga Philippa Telemana. Následovat bude Sonáta e moll z nejslavnějšího cyklu pro dvoje housle, jehož autorem je Telemanův francouzský současník Jean-Marie Leclair. Před přestávkou zazní ještě první a třetí věta z velmi známé Mozartovy klavírní sonáty A dur, KV 331, upravené pro dvoje housle.

Druhou část zahájí Bachmannova úprava Caprice č. 13 pro sólové housle Nicolly Paganiniho. Následuje Duo concertante D dur Louise Spohra a koncert uzavře Gavota pro troje housle Antonína Dvořáka.

Nejen německá, francouzská, italská a česká hudba, ale i znamenití interpreti jsou zárukou, že tento koncert bude příjemným rozloučením s končící sezonou i radostným vykročením do prázdnin. Začíná o půl osmé večer v úterý 24. června v chodbě muzea ve druhém patře novobenáteckého zámku.

Lubomír Filipec