Místo, kde stála katovna, po jeho úpravách.
PODÍVEJTE SE: Po katovně není ani památky, zchátralý domek nahradila zeleň