U zrodu plemene stál Petr Hanzlík, pozdější dlouholetý předseda Klubu českého horského psa. Jeho záměrem bylo vyšlechtit vytrvalého, otužilého a nenáročného psa, dobře ovladatelného a všestranně využitelného, mimo jiné i jako psa tažného, vhodného k zapřahání do saní.

Začátky jeho chovu byly poznamenány malým počtem chovaných jedinců. Noví majitelé štěňat byli pečlivě vybíráni tak, aby byl předpoklad aktivního využití psů a jejich pozdějšího začlenění do dalšího chovu. Díky této systematické práci se čeští horští psi postupně dostávali do povědomí veřejnosti a díky nim u nás začal vznikat saňový sport. Klub českého horského psa byl i organizátorem prvních závodů na našem území.

Požadované vlastnosti českých horských psů byly ověřovány nejen při závodech, ale především při expedičních výpravách. Po úvodním testování psů na Šumavě a v Krkonoších první expedice vyrazila v roce 1982 do Nízkých Tater. Tam skupina kolem Petra Hanzlíka prověřovala kromě psů i výstroj a výbavu vhodnou pro mnohem delší a náročnější výpravy. Pravou prověrkou psů i lidí se staly dvě expedice do tehdejšího Sovětského svazu, a to první z nich v roce 1989 za Polární Ural.

Největší rozmach zažil český horský pes v devadesátých letech minulého století. Zvýšil se počet chovaných jedinců, příbuznost u chovných párů se podstatně snížila. Pro oživení plemene a další snížení příbuznosti, včetně všech negativ s ní přicházející, se přistoupilo k přikřížení dalších vybraných plemen.

Díky zvýšení počtu chovaných zvířat přestal být český horský pes postupně využíván pouze jako tažný saňový pes a stal se opravdu psem všestranně využitelným. Uplatnil se v zemědělství jako pes pastevecký, několik psů složilo záchranářské zkoušky. Ve služební kynologii lze využít českého horského psa jako dobrého stopaře nebo v činnostech zaměřených na poslušnost. Při své dobré pohyblivosti se uplatňuje v agility, přátelská povaha z něj dělá psa vhodného pro canisterapii. Nošení nákladů nebo tahání břemen mu nedělá potíže. Stále častěji se uplatňuje v rodinách jako dobrý společník a spolehlivý hlídač.