Lidé tak mohli nakouknout nejen do prostor, kde sídlí základní škola, jako jsou učebny, sborovna nebo i ředitelna, ale především si mohli prohlédnout opravené části zámku. Tou největší opravou prošla salla terrena. Právě tam se odehrával i hlavní program oslav. Hned v úvodu připomněl starosta Kosmonos Jiří Müller problémy, které rekonstrukci provázely. Především pak problémy se stavební firmou, která práce začala, ovšem nedokázala dokončit. Dnes už je ale salla terrena chloubou zámku. 

Po celou dobu oslav byl připraven bohatý program, děti si mohly zařádit v nafukovacím hradu, své umění pak stovkám lidí předvedly i mažoretky Pomněnky Kosmonosy. Na nádvoří zámku se projížděly historické traktory Svoboda. Páni z Michalovic pak sehráli rytířské souboje. Závěr patřil kapele K.T.P.

TOMÁŠ JEŽEK