V sobotu 18. června byla ve výstavním sále Muzea Mladoboleslavska na mladoboleslavském hradě poprvé zpřístupněna výstava Peru, zaměřená na život původních obyvatel této převážně hornaté jihoamerické země.

Prostřednictvím desítek exponátů, zapůjčených na výstavu Národním muzeem-Náprstkovým muzeem asijských, afrických a amerických kultur v Praze, se mohou návštěvníci seznámit s keramikou, oděvy, šperky, kultovními předměty, zbraněmi i hračkami příslušníků mnoha indiánských kultur, které se na území Peru uplatnily. Výstava potrvá až do 11. září a bude otevřena denně mimo pondělí, od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin..