V první části večera loutkáři uvedli představení podle předlohy Františka Nepila Kdo se bojí, musí do lesa. Druhou část tvořil komponovaný retro program, ve kterém vystoupili současní i bývalí herci těchto souborů.

Velkou zásluhu na formování a fungování loutkového divadla v Mladé Boleslavi mají Hana a Jaroslav Vidlařovi, kterým za jejich obdivuhodnou práci poděkovala ředitelka Domu dětí a mládeže a zároveň součást party divadelníků Alena Holíková.

Herci i soubory jsou držiteli patnácti individuálních ocenění a šesti hlavních cen na soutěžních přehlídkách.

Divadlo provozuje Pavilon DDM v Mladé Boleslavi. Divadelníci hrají loutkové černé a luminiscenční divadlo. Na pódiu jsou vidět loutky, které někdy doplňují výstupy živých herců. Protože se jedná o techniku, která není běžně v divadlech využívaná, jsou představení zajímavá nejen pro děti, ale i pro dospělé. Soubor má v současnosti kolem třiceti členů ve věku od 6 do 18 let. Sami uvádějí, že divadlo hrají pro diváky a pro radost.