Při zahájení zahrály děti na flétnu a housle, úvodní slovo k výstavě pak měla Helena Červená, která všechny přítomné pozvala na společné vzpomínkové posezení v zasedací místnosti.

K vidění jsou zde, mimo jiné, fotografie a životopisy významných žen z celého světa a z různého období nebo stará přání, která dostávaly maminky od dětí v minulých stoletích.