Co je cílem kampaně Make Chocolate Fair a jak probíhá?

Obchodování s kakaem je v současné době velice neférově nastaveno. Pěstitelé v rozvojových zemích dostávají jen malé procento ze zisku prodeje čokolády, zatímco velkým zpracovatelům každým rokem připadá více a více. Tato nerovnost vytváří chudobu, což poté vede k dětské práci. Desítky evropských organizací poukazují na obchod s kakaem jako typicky neférový byznys. V kampani Za férovou čokoládu! se snažíme poukazovat na tento problém a vyslat jasný celoevropský signál nadnárodním zpracovatelům čokolády. Díky němu je jasné, že evropští spotřebitelé se zajímají o původ toho, co konzumují. Na toto se snaží poukázat i Čoko-Tůr, která má mezinárodní rozměr: máme 50 zapojených organizací ve 14 zemích. Za tři měsíce ujedeme s čoko-autem více než 10 tisíc kilometrů a cestou šíříme povědomost mezi spotřebiteli. Sbíráme hlasy jednotlivců, které poté necháme společně zaznít.

Jak turné probíhá a jak se do něj zapojuje Česká republika?

Čoko-Tůr je organizována a plánována čtyřmi hlavními partnery, z nichž v České republice je to pražská Ekumenická akademie. Tyto partnerské země mají mnoho různých kompetencí a koordinují turné v rámci dalších 10 zemí.

Jak se do kampaně mohou zapojit další lidé?

Kampaň je otevřená pro všechny občanské iniciativy a organizace, které by ji chtěly podporovat. Probíhá tři roky až do roku 2015. I pro jednotlivce je několik možností, jak se zapojit. Navštěvovat akce či sledovat aktivity online. I u vás v regionu jsou organizace do kampaně Za férovou čokoládu! zapojené. K dispozici jsou letáky, informační materiály a tematické brožury. Ten nejjednodušší způsob, jak se zapojit, je být uvědomělý spotřebitel a podepsat naši petici. Anebo napsat velkým zpracovatelům, aby jejich čokoláda byla férová s jasným původem kakaa.

Co je fair trade a proč je důležité ho podporovat? Podobné značky má dnes každá větší potravinářská firma, v čem se liší?

Fair trade je především nástroj a způsob jak přinést transparentnost do obchodních praktik. Nám spotřebitelům fair trade odpovídá na otázku, odkud a z jakých podmínek vzešel produkt, který kupujeme. Například si lidé mohou být jisti, že tolik milovaná čokoláda byla vyrobena podle základních standardů a není v ní pachuť dětské práce. Pro pracovníky z rozvojových zemí (např. drobní zemědělci) fair trade otevírá možnosti formovat družstva a školit se, čímž mohou zlepšovat kvalitu své produkce. V neposlední řade mají garantovanou minimální výkupní cenu a sociální příplatek. To vede k vyšším příjmům, zlepšování kvality života jednotlivců a komunit. Co se týče certifikací, je fakt, že na trhu je jich mnoho a to je pro spotřebitele matoucí. Na našich akcích se setkávám s mnoha účastníky, kteří právě v této oblasti hledají radu. Musíme si uvědomit, že firmy chtějí, abychom si kupovali jejich zboží, proto stále vytvářejí nová a nová „razítka kvality". Většina z nich však nedává smysl. V protikladu k tomu nezávislá certifikace fair trade opravdu pomáhá jak spotřebitelům, tak i farmářům z rozvojových zemí. Opravdový fair trade zaručuje nezávislou kontrolu pracovních podmínek a dalších nutných standardů. Je poté na nás, spotřebitelích, jaké označení si vybereme a zda někdy nedáme přednost lokálním potravinám a výrobkům.

AUTOR: MARKÉTA VINKELHOFEROVÁ