V pořadí pátá výstava škol začala v pátek v parkovacím domě v Mladé Boleslavi. Práce svých žáků tam nyní prezentuje 9.základní škola Pastelka z ulice 17.listopadu a ZŠ T.G.Masaryka z Debře. 

Výtvarné práce žáků obou škol i video prezentaci budte mít možnost shlédnout téměř do konce školního roku. 

"Prostory budou dále vyhrazeny výstavám jiných subjektů a školy se sem vrátí opět v září 2014," řekl při slavnostním zahájení výstavy náměstek primátora Dan Marek.